Veiling

Tuinders krijgen grip op ZON-miljoenen

Print
Tuinders krijgen grip op ZON-miljoenen

Het Fresh Park bij Venlo waar de Venlose ZON-veiling is gehuisvest. Afbeelding: Stefan Koopmans

Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Tegelen / Velden / Belfeld / Blerick / Arcen / Griendtsveen / Swolgen / Broekhuizenvorst / Melderslo / Hegelsom / Meterik / Meerlo / Tienray / Broekhuizen / Horst / America / Grubbenvorst / Lottum -

De bij de Venlose ZON-veiling aangesloten tuinders hebben met succes zeggenschap afgedwongen over de besteding van tientallen miljoenen euro’s. Concreet gaat het om geld dat de coöperatieve veiling verdiende met een vastgoeddeal met het Amerikaanse bedrijf Hines.

Na aandringen van diverse bij de veiling aangesloten tuinders is besloten een adviesgroep in het leven te roepen, die moet beslissen over waar het geld naartoe gaat. Een aantal telers is namelijk van mening dat een deel van de goedgevulde pot met geld moet terugvloeien naar de tuinders. Een ander deel van de opbrengst zou ten goede moeten komen aan de verdere ontwikkeling van de tuinbouw in de regio, blijkt uit gesprekken die De Limburger heeft gevoerd met meerdere betrokkenen.

Vastgoedbedrijf Hines nam vorig jaar gebouwen over van Veiling Royal ZON op het bedrijventerrein Fresh Park in Venlo. Daarnaast gaf de veiling 110 hectare grond op Fresh Park in eeuwigdurende erfpacht aan de investeerder. De transactie leverde Royal ZON voor belastingen 42 miljoen euro op. Onder de streep bleef 33 miljoen over, een bedrag dat tot dusver aan de reserves is toegevoegd.

Lees ook: De dans om de vastgoedmiljoenen bij de Venlose ZON-Veiling

Toekomst

De tuinders brengen tevens een advies uit over de weg die de veiling in Venlo in de toekomst moet inslaan om een relevante partner in de tuinbouw te blijven. Daarnaast buigen zij zich over de vraag of de bestuursstructuur van de groente- en fruitveiling nog van deze tijd is.

Veiling Royal ZON bevestigt dat een klankbordgroep, bestaande uit een groep aangesloten tuinders, een advies gaat uitbrengen over onder meer de besteding van de Fresh Park-miljoenen en de toekomststrategie van de veiling. In deze fase willen directie en bestuur verder niet inhoudelijk reageren. Het advies wordt uitgebracht aan het bestuur dat eventueel nog externe deskundigen ernaar laat kijken. Vervolgens kan zich dan waarschijnlijk in november de ledenvergadering buigen over een voorstel dat zowel betrekking heeft op de besteding van de gelden als de toekomst van de veiling.

Een groep van vijftien tot twintig tuinders hebben zitting in de klankbordgroep die over de genoemde zaken een advies moet uitbrengen. Daartoe werd besloten op de jaarvergadering van de veiling in april. Reeds voor de vergadering klonk onder een deel van de tuinders de roep om zeggenschap over de besteding van de Fresh Park-miljoenen. Een selecte groep van de bij ZON aangesloten telers had zich daarom al eerder verenigd. Deze telers hadden ook een externe adviseur, voormalig directeur Jan Janssen van de agrarische coöperatie Vitelia, in de arm genomen vanwege zijn ervaring op het terrein van coöperaties.