Speciaal onderwijs in het nauw door lerarentekort

Print
Speciaal onderwijs in het nauw door lerarentekort

Klassen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) barsten uit hun voegen. Doordat er geen leraren zijn te vinden, belanden veel tieners met (gedrags)problemen in veel te grote groepen.

Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vindt de situatie zorgelijk. „Ik hoor structureel dat groepen groter zijn dan de gewenste twaalf”, vertelt voorzitter Wim Ludeke. De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt ‘heel ernstige verhalen’ te horen over het vso. „Terwijl die kinderen niet voor niets speciaal onderwijs volgen.”

Op het vso zitten leerlingen met veel problemen. Ze vallen op reguliere scholen uit, omdat ze te veel begeleiding vragen. Deze kinderen functioneren alleen in een rustige, kleine klas waar ze veel aandacht krijgen van hun leraren.

Moeite

Door de groeiende groepen – met uitschieters tot negentien leerlingen, waar twaalf tot maximaal vijftien wenselijk is – hebben docenten echter moeite iedereen genoeg zorg te geven. Het risico bestaat dat er meer onrust in de klassen komt, waardoor de scholieren ook op een speciale school niet tot leren komen.

Vakdocenten kiezen vaker voor een reguliere middelbare school, omdat ze daar meer verdienen. „Het werk in het vso is zwaarder, maar de salarissen zijn er lager”, zegt Ludeke. Het vso valt onder de cao voor primair onderwijs, waardoor de lonen lager liggen en het aantal uren voor de klas groter is. Om meer leraren te lokken, voert sectororganisatie PO-Raad ‘voorzichtige gesprekken’ met pabo’s om studenten verplicht stage te laten lopen in het speciaal onderwijs. Nu komen ze er niet of nauwelijks. „Als je zo’n school niet kent, kies je er ook niet snel voor”, vertelt woordvoerder Annemieke Kooper.

Het ministerie van Onderwijs stelt dat het lerarentekort op het vso niet groter is dan op basisscholen. Bovendien zijn de cao-lonen recent fors verhoogd. Over de te grote klassen zegt het ministerie dat het ‘aan de scholen en hun besturen is hoe ze het onderwijs organiseren’.