Nederlanders onverminderd tevreden met hun leven

Print
Nederlanders onverminderd tevreden met hun leven

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Nederlanders zijn onverminderd tevreden over hun leven. Maar liefst 86% van de bevolking geeft dit aan. Verschillen zijn er wel. Mensen met een hoge opleiding en ouderen scoren hoog. Jongeren zijn iets minder tevreden dan voorgaande jaren.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar het welzijn van de Nederlandse bevolking. De onderzoekers vroegen Nederlanders naar geluk, tevredenheid en welzijn om een beeld te krijgen over het welzijn van het land. Dit doen ze al sinds 1997.

Uit het onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen weinig van elkaar verschillen. Ze zijn even gelukkig en even tevreden. Er is wel een verschil te zien als het gaat om opleiding. Maar liefst 89% van de hoogopgeleiden geeft aan tevreden te zijn, tegenover 81% bij de laagopgeleiden. Dit kan volgens de onderzoekers onder meer komen omdat de laagopgeleiden minder hebben geprofiteerd van het herstel van de economische crisis na 2013.

De groep jongvolwassenen (18 tot 25) laat een opvallende daling zien. In 1997 scoorde deze groep nog 91%, nu is dat gedaald naar 86%. Dit zou volgens de onderzoekers te maken kunnen hebben met de toegenomen druk om te presteren, bijvoorbeeld op het werk.