Beleggingsrisico

Pensioen kan wel tot 5000 euro per jaar hoger worden

Print
Pensioen kan wel tot 5000 euro per jaar hoger worden

Afbeelding: ANP

Pensioenfondsen beleggen veel voorzichtiger dan deelnemers willen. Daardoor lopen de deelnemers duizenden euro’s aan pensioen mis.

Dat blijkt uit een onderzoek van Gosse Alserda, investeringsstrateeg bij Aegon Asset Management. Hij onderzocht met onderzoekers van de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit hoeveel risico deelnemers willen nemen bij de beleggingen van hun pensioengeld. „Pensioenfondsen moeten meer de voorkeuren van hun deelnemers meenemen in hun beleggingsbeleid”, aldus Alserda.

5000 euro

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de deelnemers over de mate waarin ze risico willen lopen met hun beleggingen. Vooral mensen die nog ver van hun pensioen zitten zijn bereid grotere risico’s te lopen, door bijvoorbeeld meer in aandelen te beleggen. Een hoger risico levert over het algemeen ook meer rendement op. En dat tikt behoorlijk door. „Uit het onderzoek blijkt dat pensioenen gemiddeld 14 procent meer waard hadden kunnen zijn als er risicovoller was belegd. Dat komt overeen met 5000 euro gemiddeld per deelnemer”, zegt Alserda.

Maar dat geld komt er niet, want pensioenfondsen beleggen veel voorzichtiger dan de deelnemers wensen. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste is het moeilijk de beleggingsvoorkeur goed te meten. „Veel pensioenfondsen vroegen hun deelnemers vooral naar de emoties rond pensioenen. Zoals: slaapt u slecht bij risico’s? Nu kijken we veel meer naar hoeveel risico iemand bereid is te lopen voor een beter rendement. Ten tweede zijn pensioenfondsen meestal collectief ingericht. Ze hebben één beleggingsbeleid voor iedereen.”

Opleiding

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeur van de deelnemers vooral ­afhangt van opleiding, inkomen en geslacht. „Hoe homogener de groep is, hoe meer de risicobereidheid van deelnemers overeenkomt.” Zo denken de deelnemers van specialistische pensioenfondsen zoals dat van medisch specialisten veel meer langs dezelfde lijnen over het beleggingsbeleid dan deelnemers van brede pensioenfondsen, bijvoorbeeld het ambtenarenpensioenfonds ABP. Alserda verwacht dat het nieuwe pensioenakkoord voor een verandering kan zorgen. „In het nieuwe stelsel dat er komt, zullen de pensioenen sneller verhoogd of gekort worden. Deelnemers merken dus sneller het risico van het beleggingsbeleid op het inkomen. De ups en downs worden sneller zichtbaar.” Hij verwacht dat er in de toekomst meer rekening gehouden zal worden met de beleggingsvoor­keuren van de deelnemers omdat de uitkeringen straks minder zeker zijn.