‘Blauw op straat’ is in Limburg vrijwel uitsluitend wit

© ANP XTRA

De Limburgse politie staat landelijk onderaan als het gaat om het aandeel agenten van niet-westerse, allochtone afkomst. Slechts 2 procent van alle agenten op straat behoort tot die groep. Het landelijk gemiddelde ligt op 6 procent.

Marco van Kampen en Serge Sekhuis

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onderzoek neemt twee categorieën onder de loep. Behalve naar agenten in functie is ook gekeken naar mensen in opleiding. Qua diversiteit wordt onderscheid gemaakt naar westerse (Europa en Noord-Amerika) en niet-westerse achtergrond (Turkije, Afrika, Azië en Latijns-Amerika).

Koploper

Opvallend is de score van Limburg in de categorie agenten in opleiding met een niet-Nederlandse, westerse achtergrond. Limburg is daar met 12 procent landelijk koploper. De eenheid Limburg neemt tevens het voortouw betreffende het aandeel westerse migranten (8 procent) in de categorie ‘blauw op straat’. De provincie schiet hier zelfs de meest multiculturele eenheid van Amsterdam (11 procent niet-westerse en 7 procent westerse migranten) voorbij.

Limburg scoort het laagst (samen met de eenheid Noord-Nederland) als het gaat om politieagenten in opleiding met een niet-westerse achtergrond: 7 procent. Ter vergelijking: Amsterdam scoort hier 34 procent.

Afspiegeling

Van de circa 65.000 politiemedewerkers in Nederland had eind vorig jaar 13 procent een migratie-achtergrond (Limburg 10 procent en Amsterdam 19 procent). Daarmee vormt onze politiemacht bepaald geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving, waarin bijna een kwart eerste of tweede generatie migrant is.

Het CBS keek ook naar hoe snel en hoeveel niet-westerse migranten weer bij de politie vertrekken. Dat getal is (landelijk) relatief hoog: één op de zeven houdt het binnen twee jaar voor gezien. In één op de acht gevallen vinden ze nieuw werk in de beveiliging, becijferde het CBS.

In 2015 startte de politieorganisatie een nieuw diversiteitsprogramma om actief mensen aan te trekken die ondervertegenwoordigd zijn in hun overwegend witte, mannelijke (67 procent) personeelsbestand. Sindsdien streeft de politie ernaar dat een kwart van de mensen die instromen een ‘dubbele culturele achtergrond’ heeft. In 2017 werd dit streven ruim gehaald, vorig jaar daalde het aandeel naar 22 procent.

De politie Limburg kon donderdag nog geen toelichting geven op de cijfers.