Oogstfeest in museum de Locht

Print
Oogstfeest in museum de Locht

Ook de smeden laten weer hun ambacht zien op de Oogstdag. Afbeelding: Museum de Locht

Melderslo -

Het is Oogstfeest in museum de Locht aan de Broekhuizerdijk 16d in Melderslo op zondag 18 augustus. Van 11.00 tot 17.00 uur staat het traditionele oogsten in de schijnwerpers met demonstraties zoals vlegelen, hakselen, dorsen, wannen, graan malen en boter karnen.

Het binnenhalen van de oogst is op het platteland een belangrijke gebeurtenis. De producten en voedsel worden opgeslagen voor de komende winter. Traditioneel wordt dit van oudsher gevierd met eten, drinken, muziek en dans. Zo ook in de Locht. Naast de oogstwerkzaamheden laten smeden zien hoe een nieuwe ijzeren band om een houten karrenwiel wordt gemonteerd. En voorzien ze een paard van nieuwe hoefijzers. Van het meel en graan worden oogstpannenkoeken en broden gebakken, waarbij kinderen hun eigen broodje kunnen bakken. Ook kunnen ze een ritje maken in een traditionele sjees terwijl orkest Rooyal de muziek verzorgd. Het museum is open vanaf 10.00 uur. www.museumdelocht.nl