Mariaviering in De Doolhof

Print
Mariaviering in De Doolhof

Afbeelding: Parochiefderatie Tegelen-Steyl-Belfeld

Tegelen -

De Stichting Stijlvol Steyl houdt zondag 18 augustus voor de 35ste keer een eucharistieviering met Mariahulde. Deze traditionele Mariaviering, georganiseerd in samenwerking met de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld, vindt plaats in de tuin van Theater De Doolhof in Tegelen.

Hoofdcelebrant is kapelaan Anu Antony - die twee weken nadien zal worden geïnstalleerd tot nieuwe pastoor van de parochiefderatie Tegelen-Steyl-Belfeld.

De Mariaviering staat in het teken van het feest van Maria Ten Hemelopneming op zondag 18 augustus. De mis is een dankbetuiging aan Maria, als steun en toeverlaat voor velen. De kinderen verzorgen een eigen Mariahulde. In het bijzonder zieke parochianen zijn uitgenodigd om deze mis in de Doolhof bij te wonen. Tijdens de viering zegent kapelaan Anu Antony tevens vijf veldboeketten. Deze zullen later naar de Mariakapellen in de parochiefederatie worden gebracht.

In het Missiehuis Steyl volgen twee internationale groepen priesters een cursus. Enkelen van hen zullen bij de Mariaviering concelebreren. Het Interparochieel kerkkoor Tegelen en het Urbanuskoor Zang en Vriendschap zorgen voor de muzikale omlijsting. Organist is Jan van Ginkel. De mis in de St. Martinuskerk komt deze zondag te vervallen.