Simpelveld vraagt hulp inwoners in strijd tegen onkruid

Print
Simpelveld vraagt hulp inwoners in strijd tegen onkruid

Afbeelding: Theo Peeters

Simpelveld / Bocholtz / Huls -

Medewerkers van de gemeente Simpelveld, WOZL en RD4 krijgen, door de wisselende weersomstandigheden, niet al het onkruid verwijderd. Daarom vraagt de gemeente haar inwoners om mee te helpen.

Het gaat met name om onkruid dat voor de eigen woning, op het trottoir, groeit. Ook zou het fijn zijn als zo nu en dan de goot wordt aangeveegd, waardoor kan zich geen modder en stof in de goot verzamelt waarop onkruid kan groeien. Naast de wisselende weersomstandigheden stelt de gemeente dat sinds ze geen chemische onkruidbestrijding meer mag uitvoeren op verhardingen de strijd lastiger is geworden. De gemeente hoopt met de vraag op een positieve bijdrage van de burgers om zo samen de leefbaarheid in Simpelveld te vergroten.