Zorg

Geldboete voor frauderende arts Daelzicht

Print
Geldboete voor frauderende arts Daelzicht

Afbeelding: Jeroen Kuit

Heel -

De arts die drie jaar lang zonder diploma met gehandicapten werkte bij zorginstelling Daelzicht in Heel, heeft van het openbaar ministerie (OM) een geldboete gekregen. Hoe hoog het bedrag is, wil justitie niet zeggen.

De vrouw werd in september 2017 op staande voet ontslagen, nadat de zorginstelling had ontdekt dat ze onbevoegd was om te werken als arts. Daelzicht was getipt door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar de vrouw gestudeerd had.

Vervalst

De Daelzicht-arts beschikte niet over de vereiste diploma’s en stond niet ingeschreven in het BIG-register. Die registratie is een wettelijk bewijs dat je op basis van behaalde diploma’s medische handelingen mag verrichten. De documenten die ze had verstrekt toen ze in dienst trad bij de zorginstelling, bleken vervalst.

Lees ook: Hoe de ‘neparts’ van Daelzicht jarenlang onder de radar bleef

In een intern onderzoek werd Daelzicht ‘zeer ernstige nalatigheid’ verweten, omdat het verzuimd had de echtheid van de documenten te controleren. Tegen de vrouw werd aangifte gedaan.

De frauderende arts - die toegang had tot zo’n vijfhonderd patiëntendossiers - had volgens onderzoeker Henny van Schrojenstein (emeritus hoogleraar geneeskunde voor mensen met verstandelijk beperkingen) geen medische misstappen gemaakt. Dat is voor het OM een belangrijk punt. Die liet de zaak niet voor de rechter komen, maar legde zelf een straf op. Een bevoegdheid die justitie sinds 2008 heeft bij ‘lichtere vergrijpen’.

Bekwaam

Persofficier Resie Peters van het OM Limburg noemt het ‘een bijzondere zaak’. „Het gaat om een arts en daar hebben we in de samenleving bepaalde verwachtingen van. Deze zaak ligt dus gevoelig. Anderzijds heeft de officier van justitie beoordeeld dat de vrouw weliswaar niet bevoegd was, maar wel bekwaam. Er is nooit sprake geweest van een onveilige situatie. Zij wist goed wat ze deed. Wij vinden dat de arts wel een kans moet krijgen om haar vak toch nog op een goede manier uit te oefenen.”

Volgens het OM heeft de arts inmiddels haar diploma’s behaald. Verder wil het OM noch de advocaat van de vrouw op de zaak ingaan.

Lees ook: Zorginstelling verscherpt controle na fraude