Veel meer waterleidingen in Limburg gebroken door aanhoudende droogte

Een gebroken waterleiding in Weert.

Een gebroken waterleiding in Weert. © Mara van den Oetelaar

Door de langdurige droogte van het afgelopen jaar zijn in Limburg in 2018 bijna 20 procent meer waterleidingen geknapt dan in 2017.

Marianne Slegers

Ook voor de eerste zeven maanden van 2019 ziet waterleidingbedrijf WML een toename van het aantal breuken in het 8820 kilometer lange Limburgse waterleidingnetwerk: een stijging van 15 procent vergeleken met 2017.

Volgens een woordvoerder van WML zijn de problemen te wijten aan de toename van het watergebruik: „Tijdens droogte ontstaat er een piek in de vraag naar water. Hierdoor wordt in korte tijd veel water door de leidingen gepompt. Dit kan tot breuken leiden.”

In Limburg zijn volgens de woordvoerder relatief meer breuken dan in de rest van Nederland. „Die kunnen ontstaan door verzakking van de grond als gevolg van de droogte. Daarnaast komen in Limburg veel hoogteverschillen voor en hierdoor is er veel variatie aan waterdruk binnen de provincie. Ook daardoor kunnen leidingen breken.”

WML heeft haar eigen waterleidingmonteurs en kan, indien nodig, terugvallen op de inhuur van externe aannemers. Hieraan werd in 2018 zo’n 300.000 euro meer uitgegeven dan het jaar ervoor, mede door de extra onderhoudswerkzaamheden in de zomer.

De drinkwaterleverancier boekte in 2018 een resultaat van 6,2 miljoen euro. Dit is 2,2 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Dat komt door een ‘stijging in de operationele kosten’ en een doorgevoerde tariefsverlaging, aldus het financiële jaarverslag.

De waterleidingen in Limburg zijn, net als in de rest van Nederland, gemaakt van staal, gietijzer, cement of pvc. „Een groot deel van de leidingen die tijdens de naoorlogse wederopbouw zijn aangelegd, zijn nu toe aan vervanging. Daar zijn wij, los van de droogte, druk mee bezig.”

WML doet een proef in Weert; zij wijst consumenten expliciet op de toegenomen kans op waterleidingbreuken tijdens piekbelastingen. „We vragen mensen hun watergebruik meer te spreiden over de hele dag tijdens droge periodes. Als deze campagne in Weert effectief blijkt te zijn, gaan we dit ook op andere plekken in Limburg uitrollen.”