Inspectie stelt Laurentius Ziekenhuis onder verscherpt toezicht

Print
Inspectie stelt Laurentius Ziekenhuis onder verscherpt toezicht

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Merum / Swalmen / Roermond / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Reden is de ‘kwetsbare bestuurlijke situatie’ die is ontstaan.

De vierkoppige raad van toezicht (rvt) stapte in juli van dit jaar op vanwege onenigheid met zowel de raad van bestuur, bestaande uit voorzitter Marja Weijers, en met de ondernemingsraad. Daarop werd voormalig internist Wim Grave benoemd tot tijdelijk voorzitter van de rvt. Aan hem de taak om een nieuwe voorzitter van de rvt aan te stellen. Die nieuwe voorzitter moet vervolgens de overige leden werven.

Het feit dat op dit moment zowel de rvt als de raad van bestuur uit één persoon bestaat, noemt de Inspectie voor de Gezondheidszorg een ‘kwetsbare bestuurlijke situatie’. „Zorg, bestuur en toezicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De inspectie wil het herstel van goed bestuur van dichtbij volgen en heeft geoordeeld dat het instellen van verscherpt toezicht hierbij noodzakelijk is.”

Bestuurder Weijers noemt in een reactie de stap van de inspectie ‘logisch’. „We hebben bij de inspectie benadrukt dat de kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten niet in het gedrang is en dat wij er te allen tijde voor zullen zorgen dat onze patiënten geen risico lopen.”

Lees ook: Wim Grave interimvoorzitter Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis

Het verscherpt toezicht is op 5 augustus ingegaan voor de duur van zes maanden. Het ziekenhuis heeft tot komende maandag de tijd om met een plan van aanpak te komen over hoe ze de bestuurlijke situatie weer op orde gaat brengen. Als het plan wordt goedgekeurd zal de inspectie elke twee maanden de voortgang controleren.

De raad van toezicht stapte in juli op omdat er met Weijers een verschil van inzicht was ontstaan over de benoeming van een tweede bestuurder. Weijers wilde naar eigen zeggen de procedure volgen zoals die in de statuten stond, de rvt niet. De rvt had ook onenigheid met de ondernemingsraad (or). De voorzitter en vicevoorzitter van de rvt zaten aan het einde van hun termijn, maar wilden langer aanblijven vanwege de voorgenomen fusie met Viecuri. De or wees hen echter op de geldende regels en dat hun termijn ten einde was. Daarop stapte de gehele rvt op.

Het ziekenhuis hoopt eind dit jaar een nieuwe rvt benoemd te hebben. Het is de bedoeling om op korte termijn een interim-bestuurder te benoemen die naast Weijers zal opereren.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen