Boer Ospel moet nieuw bos aanleggen om illegaal gebruik landbouwgrond te compenseren

Print
Boer Ospel moet nieuw bos aanleggen om illegaal gebruik landbouwgrond te compenseren

Afbeelding: De Limburger

Ospel / Leveroy / Nederweert / Nederweert Eind / Ospeldijk -

Omdat een agrariër in Ospel een bosje heeft gekapt om het perceel daarna illegaal in gebruik te nemen als landbouwgrond, moet hij nu op een andere plek een nieuwe natuur aanleggen.

De boer kreeg in 2017 een kapvergunning van provincie om een bosje bij zijn intensieve veehouderij aan de Bientjesweg te rooien. Binnen drie jaar zou het bosje volgens een stelregel van de provincie Limburg herplant moeten worden. De agrariër nam het perceel van anderhalve hectare echter in gebruik als landbouwgrond en plantte er maïs op.

Daartegen kwam onder meer de stichting Groen Weert in geweer. Die vroeg de gemeente handhavend op te treden, omdat landbouw op die plek volgens de regels niet mag. Volgens Groen Weert was dit een typisch voorbeeld van landjepik door agrariërs.

Tegenprestatie

De gemeente wil het agrarisch gebruik aan de Bientjesweg nu toestaan door de regels aan te passen. Als tegenprestatie moet de boer nieuw bos aanleggen op de hoek van de Bientjesweg met de Kruisvennendijk. Dat bos wordt eveneens anderhalve hectare groot. Daaromheen komt nog een halve hectare met struweel en grasland wat erg geschikt is voor de patrijs. Langs de ernaast gelegen beek Bientje wordt verder een bijenmengsel ingezaaid.

Hoogwaardiger

Volgens de gemeente Nederweert is de natuur in nieuwe gebied hoogwaardiger dan die op de oude plek. De oude locatie lag aan de Noordervaart. De ligging langs het kanaal maakte het bosje bijzonder, maar op zichzelf stelde het weinig voor, stelt de gemeente.

Een woordvoerder van Groen Weert geeft aan de vinger aan de pols te houden of alles wordt uitgevoerd zoals afgesproken.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen