wetsvoorstel

Weer overleg over taken verpleging na felle protesten

Print
Weer overleg over taken verpleging na felle protesten

Afbeelding: Mitchell Giebels

De beroepsvereniging van verpleegkundigen (V&VN) gaat samen met zorgwerkgevers en vakbonden praten in een ultieme poging de opstand onder verpleegkundig personeel te bezweren. Dat is boos over een nieuw wetsvoorstel.

In dat voorstel dreigen relatief laagopgeleide, maar ervaren verplegers minder bevoegdheden te krijgen. Volgens boze verpleegkundigen staat het plan haaks op waar zorg om draait. ‘Het gaat erom dat wordt ingezien dat álle verpleegkundigen een unieke rol vervullen’, schrijven actievoerders. Anderen schetsen de verziekte situatie dat ze straks geen enkele verpleegkundige beslissing meer mogen nemen, terwijl een ‘jong verplegertje’ dat net op de arbeidsmarkt komt wél de touwtjes in handen krijgt.

Afspraken

Dinsdag 10 september zitten alle partijen voor het eerst weer om tafel om te praten over het wetsvoorstel, waarin naast het beroep van verpleegkundige (mbo-niveau) een zogeheten regieverpleegkundige (hbo-niveau) wordt ingevoerd bij het zorgregister. Het belangrijkste verschil is dat de regieverpleegkundige volledig zelfstandig een zorgdiagnose mag stellen. Een ‘gewone’ verpleegkundige – zelfs als die heel ervaren is – moet de standaardprocedures volgen. De beroepsgroep vreest dat de nieuwe afspraken funest zijn voor de waarde van hun diploma, hun beroepseer én hun toekomstig takenpakket.

Verantwoordelijkheden

De sector schreeuwt echter al decennia om een betere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de 187.000 geregistreerde verpleegkundigen met verschillende opleidingsniveaus, omdat de zorg die zij verlenen steeds gecompliceerder wordt. Dus moeten mensen daarop goed aanspreekbaar zijn via hun functie. Begin juni kwam hierover een deal naar buiten, inclusief overgangsregeling. Die viel niet in goede aarde. Want in die regeling voor de komende jaren staat dat mensen met een verouderde verpleegkundige hbo-opleiding een landelijke toets moeten doen om te bewijzen dat hun kennis nog van deze tijd is. En mbo-verpleegkundigen of mensen met een intern behaald diploma (nu afgeschaft) moeten een vervolgopleiding of scholingsprogramma volgen.

Boetekleed

Beroepsvereniging V&VN heeft het boetekleed aangetrokken. De club schrijft op haar website: ‘Helaas voelden en voelen veel verpleegkundigen zich niet goed door ons vertegenwoordigd of gehoord. Dat gaan we beter doen.’ Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft gezegd een nieuwe deal mee te wegen in zijn uiteindelijke wetsvoorstel.