Halve ton gevraagd voor uitvoeren ideeën die moeten leiden tot betere woningmarkt in Beek

Print
Halve ton gevraagd voor uitvoeren ideeën die moeten leiden tot betere woningmarkt in Beek

Er komen meer appartementen in de gemeente Beek. In 2013 werd dit complex van ZOwonen opgeleverd op de plek waar eerst de OLV van de Wonderdadige Medaillekerk stond. Afbeelding: archief De Limburger/Rob Oostwegel

Spaubeek / Beek / Maastricht-Airport / Geverik / Groot Genhout / Kelmond / Klein Genhout / Neerbeek -

De raad van Beek wordt om een krediet van een halve ton gevraagd om ideeën die voortvloeien uit het te houden wooncongres aan te jagen en uit te voeren.

Daarnaast zou Beek nog eens twintig mille moeten uittrekken om dit najaar voor het eerst zo’n wooncongres te houden. Bedoeling van de bijeenkomst is particuliere woningbezitters en belanghebbenden te laten meedenken over de omslag die op de lokale woningmarkt nodig is.

Leeg

Dit voorjaar bleek uit de Woonvisie 2019-2035 dat er in Beek 350 woningen leeg zullen staan in 2035 als er nu niet wordt bijgestuurd. Nu al zijn er in de gemeente meer eengezinswoningen dan gezinnen. Door het grote aantal 50-plussers (de helft van de het aantal inwoners is nu 50-plus) dreigt de mismatch tussen het woningaanbod en de woonbehoefte alleen maar schever te groeien.

Doorstroom

Omdat 6000 van de 7450 woningen in Beek in handen zijn van particulieren, wil het college van B en W hen laten meedenken over hoe voor doorstroom gezorgd kan worden, zodat er meer panden voor starters, maar ook zorgwoningen beschikbaar komen. Daarbij moet ook worden nagedacht over het duurzamer maken van huizen die tussen 1945 en 1970 zijn gebouwd.

Tijdens het congres dit najaar wordt vooral besproken wat de woningbehoeften van de inwoners zijn. Daarna wordt met makelaars, projectontwikkelaars en woningcorporaties bekeken welke initiatieven mogelijk zijn, waarvoor het gevraagde krediet bedoeld is. Het college hoopt dat zo’n honderd burgers en stakeholders op het wooncongres afkomen om mee te praten.

Appartementen

Volgens de gemeente zijn er nu al initiatieven om meer appartementen te bouwen, zoals Vondelstate (twintig appartementen) en veertien stuks bij het project Auwt Patronaat. Ook op het gebied van zorg zijn er ontwikkelingen, zoals de 25 zorgwoningen bij het carmelitessenklooster.

Sinds januari dit jaar heeft het college van B en W medewerking gegeven aan zes woningbouwplannen, waarbij het in totaal gaat om 78 woningen, waarvan 16 tijdelijke woningen. Om goed aan te sluiten bij de veranderende woningbehoefte wil Beek ook met ontwikkelaars verder praten over plaatsing van tijdelijke woningen.