Limburgs Landschap vervangt bomen in Beesels Broek

Print
Limburgs Landschap vervangt bomen in Beesels Broek

Populieren en Amerikaanse eiken maken plaats voor inheemse boomsoorten. Afbeelding: Henk Heijligers

Beesel / Reuver -

Het Beesels Broek gaat de komende maanden flink op de schop. Populieren en Amerikaanse eiken worden vervangen door inheemse boomsoorten. Het Limburgs Landschap wil hiermee het natuurlijk karakter herstellen en de waterhuishouding verbeteren.

Ondanks eerdere inspanningen staat de natuurkwaliteit van het Beesels Broek volgens Stichting het Limburgs Landschap erg onder druk. Neerslag van stikstof door jarenlange hoge uitstoot van landbouw, verkeer en industrie zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting van de bodem, die bovendien verdroogt doordat met name populieren extra vocht onttrekken. Samen met de provincie Limburg en Waterschap Limburg worden maatregelen getroffen om water langer vast te houden.

Voor insecten en dieren die daar van leven, is een natuurlijke samenstelling van het bos van levensbelang. Boomsoorten als populier en Amerikaanse eik, die van nature niet in dit gebied voorkomen, zullen daarom worden gekapt. Waar de populieren verdwijnen, zullen naar verwachting vanzelf nieuwe soorten als wilg, inlandse vogelkers en met name veel elzen opduiken. In de drogere delen is nieuwe aanplant nodig. Amerikaanse eiken worden vervangen door beuken en andere inheemse soorten als zomereik, wintereik en winterlinde.

De werkzaamheden starten op 22 augustus en zullen tot december duren. Het Beesels Broek blijft open voor bezoekers. Zij zullen tijdelijk wel enige overlast ondervinden.