Historische wandelingen door buurtschap Leeuwen op herhaling

Print
Historische wandelingen door buurtschap Leeuwen op herhaling

De route is anders dan vorig jaar. Afbeelding: buurtvereniging Liëuwe

Reuver -

De historische wandeling die buurtvereniging Liëuwe in het jubileumjaar organiseerde, krijgt op veler verzoek een vervolg.

Net als bij de viering van het honderdjarig bestaan van de Reuverse buurtschap wordt onder leiding van een gids een kijkje genomen op plekken in Leeuwen met een verhaal uit het heden maar vooral verleden. De route is anders dan vorig jaar.

De wandelingen zijn op 20 augustus en 14 september en duren circa tweeëneenhalf uur, met onderweg een koffiepauze. Er is plaats voor maximaal dertig deelnemers. Dinsdag is de start om 19.00 uur, zaterdag 14 september gaan de wandelaars om 15.30 uur op pad.

Verzamelpunt is de parkeerplaats van wokrestaurant Oriëntal Delight. Voor leden van de buurtvereniging is deelname gratis, niet-leden vanaf twaalf jaar betalen 4 euro. De route is toegankelijk voor mindervaliden met een scootmobiel of rollator.

Opgave is mogelijk bij één van de bestuursleden en per e-mail via buurtlieuwe@hotmail.nl. Met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.