Problemen met inzameling afvalcontainers Echt-Susteren

Print
Problemen met inzameling afvalcontainers Echt-Susteren

Afvalcontainers bleven soms staan in Echt-Susteren. Afbeelding: Facebook Echt-Susteren

Echt -

Op verschillende plekken in de gemeente Echt-Susteren zijn de afgelopen weken afvalcontainers niet op het gebruikelijke tijdstip geleegd.

Sommige containers werden pas na drie dagen geleegd. „U kunt zich wel voorstellen dat zoiets met warm weer tot problemen leidt”, zegt raadslid Bert Hendricks. De fractieleider van Lijst Samenwerking verzamelde afgelopen weken verschillende klachten van bewoners uit de Rozenstraat in de wijk Schilberg, van de Diergaarderstraat Zuid in Maria Hoop en van de wijk Heide-Susteren. Hij diende inmiddels vragen in bij het college van burgemeester en wethouders over de kwestie.

Hendricks stelt dat met het oog op de nieuwe manier van afvalinzameling die in 2020 ingaat, de gemeente of ophaaldienst meer aandacht mag besteden aan het informeren van burgers. „Mensen maken zich zorgen over de nieuwe inzamelmethode. Dat vraagt meer van de burgers op het gebied van afvalscheiding. Als containers dan niet opgehaald worden zonder enig bericht, leidt dat tot ergernis en mogelijk tot ongewenst afvalscheidingsgedrag.”

In gesprek

Klachten over het niet of te laat legen van containers zijn ook bij de gemeente binnengekomen. „We zijn hierover in gesprek met de afvalophaaldienst”, meldt een woordvoerder van de gemeente. „We gaan uit van een incident, dit heeft zich niet eerder voorgedaan. Daarnaast gaan we dit ook communiceren richting burgers.”

De firma Baetsen, verantwoordelijk voor het ophalen van vuilnis in Echt-Susteren, stelt dat in de zomerperiode soms gewerkt wordt met invalchauffeurs op de vuilniswagens. Deze zouden minder goed op de hoogte zijn van de routes. Inmiddels is een nieuw navigatiesysteem aangeschaft waardoor de problemen van de afgelopen weken tot het verleden moeten behoren. Mensen met klachten worden vanaf nu beter op de hoogte gehouden over het moment van lediging. Daarnaast worden frequente klagers onder de loep genomen om de problemen te verhelpen. Desnoods worden routes aangepast.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen