Limburgse gemeenten werken aan nieuwe aanpak huiselijk geweld

Print
Limburgse gemeenten werken aan nieuwe aanpak huiselijk geweld

De Limburgse gemeenteraden krijgen de werkwijze dit najaar aangeboden. Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Venlo -

Alle Limburgse gemeenten werken aan een nieuwe aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, gebaseerd op het landelijke actieplan Geweld hoort nergens thuis.

Het streven is dat geweld eerder in beeld komt, zo snel mogelijk gestopt wordt en er hulp voor het hele gezin van de grond komt.

De nieuwe werkwijze wordt dit najaar aangeboden aan de gemeenteraden. In het programma staan actiepunten die moeten leiden tot resultaat. Zo is onder andere het plan werkgevers alerter te maken op signalen van huiselijk geweld, wijkteams en meldpunt Veilig Thuis te versterken en de strafmaat voor stelselmatige kindermishandeling te verhogen. Ook is extra aandacht nodig voor slachtoffers van loverboys, seksueel geweld en ouderenmishandeling. Verspreid over vier jaar is voor het landelijke programma 75 miljoen euro beschikbaar.

Ministeries

Het landelijke actieprogramma Geweld hoort nergens thuis werd begin vorig jaar gelanceerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Volgens de ministeries slagen betrokken partijen er tot nu toe onvoldoende in om een wezenlijk verschil te maken in het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘We missen nog te veel signalen van mishandeling en nog te vaak lukt het niet om de hardnekkige patronen van geweld duurzaam te doorbreken’, signaleren de ministeries in het plan.

Kritisch rapport

De gemeente Venlo kondigt de nieuwe regiovisie aan in vragen van het CDA over een recent kritisch rapport van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) over het functioneren van meldpunt Veilig Thuis en het lokale zorgnetwerk in de gemeente. Uit recent onderzoek van inspectie TSD blijkt dat kwetsbare gezinnen in de gemeenten Venlo en Roermond veiligheidsrisico’s lopen door tekortschietende hulp van de twee gemeenten en advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg.

Venlo weerspreekt dat de regio Noord- en Midden-Limburg met het nieuwe actieplan aan de slag gaat omdat de huidige werkwijze niet functioneert.

De Veilig Thuis-regio Zuid-Limburg vindt dat het Rijk meer geld beschikbaar moet stellen aan gemeenten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De regio drong eind mei in een brandbrief aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan op verhoging van het jaarlijkse budget met 6,5 miljoen euro.