‘Landbouwbedrijven moeten omgevormd worden’

Print
‘Landbouwbedrijven moeten omgevormd worden’

De uitstoot van stikstofverbindingen, onder meer uit de veehouderij, zorgt momenteel voor de nodige onzekerheid en discussie. Afbeelding: Getty Images

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Landbouwbedrijven moeten omgevormd worden tot ‘natuurinclusieve’ bedrijven. Dat betekent dat ze hoogwaardig en veilig voedsel leveren waarbij het milieu minder wordt belast, oog hebben voor biodiversiteit op het boerenland én de belevingswaarde van het agrarische landschap vergroten, bijvoorbeeld door het vee buiten te laten lopen.

Dat stellen natuurorganisaties, waaronder de Natuur- en Milieufederatie Limburg, in een brief over de aanpak van schadelijke stikstofverbindingen nabij natuurgebieden.

De natuurorganisaties roepen in de deze week verstuurde brief aan oud-minister Johan Remkes, de voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, op om ook in te zetten op innovatieve oplossingen bij het terugdringen van de uitstoot van stikstofverbindingen bij kwetsbare natuur.

Oplossingen

Het adviescollege buigt zich over oplossingen nu de Raad van State eind mei de zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft afgeschoten. Die regeling maakte economische bedrijvigheid, onder meer uitbreidingen van veebedrijven, mogelijk bij natuurgebieden.

Als compensatie voor de uitstoot van de stikstofverbindingen moesten er maatregelen worden genomen. De Raad van State oordeelde dat maatregelen waarvan van tevoren niet vaststaat wat het effect is, niet toegestaan zijn. Daarmee kon de PAS-regeling de prullenbak in en zitten nu veel veebedrijven in onzekerheid. Ook plannen rond woonwijken en aanpassing van wegen lopen nu gevaar, vrezen deskundigen.

Aanpak

De natuurorganisaties vinden dat Remkes moet kijken naar oplossingen die echt leiden tot minder stikstofbelasting voor de natuurgebieden. Er is volgens de organisaties, waaronder Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten, ook een gebiedsgerichte aanpak nodig rondom kwetsbare natuurgebieden.