Oproep drie Heuvelland-gemeenten: bereken ook de nadelen van vliegveld

Print
Oproep drie Heuvelland-gemeenten: bereken ook de nadelen van vliegveld

Vliegveld Maastricht-Aachen. Afbeelding: Mitchell Giebels

Gronsveld / Eckelrade / Noorbeek / Mheer / Ulvend / Sint Geertruid / Cadier en Keer / Mesch / Oost-Maarland / Withuis / Rijckholt / Bergenhuizen / Terlinden / Banholt / Bemelen / Margraten / Scheulder / Eijsden / Mariadorp / Vijlen / Lemiers / Vaals -

Drie Heuvelland-gemeenten drukken de provincie op het hart niet alleen de economische voordelen van vliegveld Maastricht Aachen te benoemen.

De provincie is bezig met een nieuwe aanvraag voor een Luchthavenbesluit. De zogeheten Lijn 50-gemeenten (Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem) hebben de indruk dat er daarbij alleen oog is voor economische belangen. Het Heuvelland vreest al langer dat er toeristische schade ontstaat door het toegenomen vliegverkeer, sinds de provincie in 2014 de schouders onder het zieltogende vliegveld zette. Ook inwoners klagen over geluidsoverlast.

Effecten

De drie Heuvelland-gemeenten wijzen op het nieuwe provinciale coalitieprogramma, waarin staat dat de economische en maatschappelijke effecten in kaart gebracht moeten worden. Ze dringen erop aan dat dit een volwaardige kosten-batenanalyse wordt.

Omwonenden MAA, een club die zich verzet tegen de huidige groei van het vliegveld, pleitte al eerder voor zo’n wetenschappelijke kosten-batenanalyse, die de nut en noodzaak van Maastricht Aachen Airport duidelijk moet maken.

Aanvliegroutes

Voorstanders wijzen er juist op dat er nu jaarlijks 18.000 vliegbewegingen zijn, tegenover 80.000 in de jaren negentig. Toen waren er ook meer lawaaimakende zware vrachtvliegtuigen en werd er meer na 23.00 uur gevlogen. Tegenstanders stellen dat er tegenwoordig meer aanvliegroutes over het Heuvelland zijn, via het grondgebied van Gulpen-Wittem en Vaals. Er is een actiegroep Grenzeloos Stil opgericht.

Toenmalig Toerisme-gedeputeerde Eric Geurts verklaarde dit voorjaar dat de meeste vliegtuigen die de rust van de recreanten in de stiltegebieden in Zuid-Limburg verstoren, van luchthaven Bierset bij Luik of de NAVO-basis in Geilenkirchen komen. „Die boven Vijlen komen van Bierset.”

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen