Uit de oude doos van Leudal

Print
Uit de oude doos van Leudal

Meester Lambert Mertens uit Nunhem. Afbeelding: Archief Heemkundevereniging Nunhem.

Nunhem -

In samenwerking met de heemkundeverenigingen van Leudal, publiceert VIA Leudal regelmatig een foto uit de oude doos van Leudal. Deze editie een foto van meester Mertens van Nunhem.

De heemkundevereniging Nunhem weet het volgende over meester Mertens te melden. „Nunhem heeft een aantal bekende inwoners gehad wier doen en laten in grote delen van Limburg en daarbuiten bekend waren. Zo’n man was Lambert Mertens. Hij werd in 1878 geboren in Grathem en haalde in 1897 zijn onderwijsakte, waarna hij een aanstelling kreeg aan de school in Heibloem. In 1928 werd hij benoemd als hoofd van de lagere school van Nunhem. Zijn hele leven heeft in het teken van dienstbaarheid gestaan. Hij was oprichter, voorzitter, initiatiefnemer, aanjager enzovoorts. De lijst van organisaties waarin hij zitting had, voorzitter was, cursussen gaf enzovoorts is schier oneindig. Om enkele te noemen: hij was lid van de commissie voor Heemkennis van den R.K. Onderwijsbond in Limburg, hij verzorgde in de winter van 1908 samen met A.M. Sprengers die toen actief was bij Nunhems Zaden de eerste land- en tuinbouwcursus voor jonge boeren. Op 25 september 1928 werd hij gekozen in het hoofdbestuur van de Nederlandse R.K. Volkszangvereniging. In het kader van de heemkunde van het Leudal heeft hij zich ook beziggehouden met opgravingen om de ligging van de fundamenten van kasteel Ghoor in kaart te brengen. Van 16 tot 20 augustus 1938 organiseerde hij op de kloosterhoeve een heemkundekamp voor meesters van lagere scholen. Maar vooral bracht hij de kinderen van Nunhem ook waarde van de natuur bij. Veel van zijn vondsten zijn nu nog te bewonderen in het Leudalmuseum.”

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen