Roermond gaat niet verder met het project Swim2Play

© iStock

Roermond gaat niet verder met het project Swim2Play, waarmee afgelopen jaar op verschillende basisscholen een proef werd gehouden.

Remco Koumans

Kinderen en ouders waren enthousiast over het project, waarbij leerlingen als het ware een natte gymles hadden in zwembad de Roerdomp. Toch hebben burgemeester en wethouders besloten de proef geen vervolg te geven. Niet alleen zou het project te weinig bijdragen aan het behalen van een zwemdiploma door de kinderen, ook de financiën spelen een rol. Doorgaan met Swim2Play zou maximaal 140.000 euro per jaar kosten terwijl de gemeente moet bezuinigen.

Diploma

Vier Roermondse basisscholen namen deel aan de proef, waarbij leerlingen vijf lessen kregen van elk drie kwartier in zwembad de Roerdomp. Bij Swim2Play wordt op een speelse manier de zelfredzaamheid van kinderen in het water vergroot. Doel is om kinderen die nog niet op zwemles zitten, te bewegen alsnog op zwemles te gaan om ze zo een diploma te laten halen.

Animo

Uit de eindevaluatie blijkt nu dat bij het merendeel van de scholen de belangstelling voor Swim2Play beperkt is tot een beperkt aantal groepen. Daarbij zouden ze ook in twee jaar tien lesuren krijgen, zonder dat het een diploma oplevert. Ook wordt geconstateerd dat er in Roermond voldoende particuliere alternatieven zijn voor kinderen om een diploma te behalen. Daar waar ouders dat niet kunnen betalen, kunnen ze een beroep doen op de stichting Leergeld.

De gemeente gaat wel nog kijken of ze in samenwerking met scholen het belang van het halen van een zwemdiploma nog beter bij ouders onder de aandacht kan brengen.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee