Comeback basisbeurs kansrijker nu PvdA ook om is

Print
Comeback basisbeurs kansrijker nu PvdA ook om is

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

De PvdA is om en wil weer een basisbeurs voor studenten. De partij maakt een draai van 180 graden en trekt de handen af van het leenstelsel, dat het zelf nota bene heeft ingevoerd.

Daarmee is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de terugkeer van de basisbeurs, al zal het waarschijnlijk nog wel even duren voor daar werk van kan worden gemaakt.

De PvdA sluit zich aan bij Coalitie-Y, een initiatief van de ChristenUnie die samen met jongerenorganisaties oplossingen bedenkt voor problemen waar jongeren tegenaan lopen. Eén van de speerpunten van Coalitie-Y is het afschaffen van het leenstelsel en de herinvoering van een basisbeurs. GroenLinks nam eerder als medearchitect al afstand van de studieleningen. Alleen VVD en D66 zijn nu nog voorstander van het leenstelsel.

Leenstelsel

Dit kabinet zal nog geen einde maken aan het leenstelsel, maar duidelijk is dat er nu een ruime meerderheid aan partijen is die bij een volgende formatie de basisbeurs opnieuw wil invoeren.

Asscher wil binnen het huidige stelsel een nieuwe basisbeurs ‘creëren’ door de aanvullende beurs, die studenten als gift krijgen als hun ouders een smallere beurs hebben, uit te breiden. Op voorspraak van de PvdA, die het sociaal leenstelsel sinds 2010 in het verkiezingsprogramma had staan, kwam het leenstelsel in 2012 in het regeerakkoord terecht. De sociaaldemocraten droegen als argument aan dat ‘de slager niet moet meebetalen aan de studie van de advocaat’. De invoering, in 2014, was toen in handen van PvdA-minister Jet Bussemaker.

Compensatie

Asscher: „Je ziet nu dat de jongeren een emmer vol onzekerheid over zich heen krijgen: zij hebben al te maken met minder baanzekerheid, met woningnood, dan is het voor sommige jongeren te veel om ook te moeten lenen.” Studenten die hebben moeten lenen, moeten volgens Asscher worden gecompenseerd.