Boer krijgt geld om varkensstal te laten vervangen door zonneweide

Print
Boer krijgt geld om varkensstal te laten vervangen door zonneweide

Afbeelding: Robin Utrecht

Maastricht / Ospel / Leveroy / Nederweert / Nederweert Eind / Ospeldijk -

De provincie Limburg gaat varkensboeren die willen stoppen, helpen met het plaatsen van zonnepanelen op de plekken waar de varkensstallen stonden. Dat verschaft boeren de kans om zonder - of met minder - schulden te stoppen.

Gedeputeerde Hubert Mackus wil met goedkope leningen de boeren helpen de zonnepanelen aan te schaffen. „Als de stal gesloopt wordt, mogen op dat bouwvlak zonnepanelen terug worden gelegd. Wij kunnen helpen die aanschaf te financieren.” Het slopen van lege stallen gaat ook de verrommeling van het platteland tegen.

Aflossen

Door met subsidie een zonneveld aan te leggen kan een boer een nieuw inkomen verwerven en daarmee zijn eventuele schulden aflossen. In een nota voor Gedeputeerde Staten staan enkele rekenvoorbeelden. Een boer die op de plek van zijn gesloopte stallen een halve hectare zonnepanelen aanlegt, kan uitgaan van een netto-opbrengst, berekend over 20 jaar, van 172.000 euro. Op een zonneweide van 1 hectare gaat het om ruim vier ton.

Zeugenhouderij

Het voorstel om varkensstallen te vervangen door zonneweides komt van de gemeente Nederweert. Vooral voor zeugenhouders die de laatste jaren fors geïnvesteerd hebben en daardoor flinke schulden hebben, kan dit een uitkomst zijn. Hoeveel varkensboeren daadwerkelijk voor de optie zonnepanelen kiezen, is nog niet duidelijk. Afhankelijk van de opgedane ervaringen kan het concept later eventueel ook naar andere stoppende boeren en tuinders worden uitgerold. Mackus benadrukt dat dit concept niet mag worden verward met zonneweiden op goede landbouwgrond, want dat stuit op maatschappelijk verzet.

Varkensstapel

De varkenssector staat voor een grootscheepse warme sanering. Naar verwachting gaat 10 procent van de varkensstapel verdwijnen, wat neerkomt op anderhalf miljoen varkens landelijk. Het kabinet trekt 120 miljoen euro uit voor de sanering. Varkensboeren die aan de regeling meedoen moeten de varkensrechten en de vergunning inleveren en de stal slopen. Daarbij komen boeren als eerst in aanmerking wanneer ze op een plek zitten waar veel stankoverlast is. De regeling richt zich dus vooral op Noord-Limburg en Oost-Brabant, waar de varkensdichtheid veel hoger is dan elders. De sanering zorgt voor een afname van de veestapel, minder stank, ammoniak en fijn stof, een beter leefklimaat en minder verrommeling in het buitengebied.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen