Maastrichtse basisscholen haken aan bij aanpak van kindermishandeling

Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake van Maastricht bij de ondertekening van het samenwerkingsverband Handle with Care. © De Limburger

Kinderen die thuis met geweld te maken krijgen moeten snel steun krijgen. Scholen, politie en gemeente in Maastricht gaan hiervoor nauw samenwerken.

Merel Visscher

De politie neemt na geweld of andere heftige incidenten contact op met de school. Zo kunnen leerkrachten een kind onmiddellijk steunen. In Maastricht is woensdag het convenant ondertekend voor de nieuwe werkwijze ‘Handle With Care’. Aan het project doen de politie en alle Maastrichtse basisscholen mee. Daarmee is Maastricht na Achtkarspelen, Wageningen en Heerlen, de vierde gemeente waar deze werkwijze wordt ingevoerd.

Angst

Kinderen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress en voelen zich alleen met hun ervaringen. Ze gaan de volgende dag gewoon naar school. Meestal weten hun leerkrachten niet dat het kind recent thuis geweld heeft meegemaakt. In Heerlen wordt daarom al enige tijd met succes deze nieuwe werkwijze uitgeprobeerd.

Aandacht

Daarbij wordt wel rekening gehouden met privacy van een leerling en het gezin. De politie geeft dus na een incident met geweld aan school door dát er iets is gebeurd, zonder te vertellen wát er is gebeurd. Leerkrachten steunen hun leerlingen, bijvoorbeeld door niet bestraffend te reageren op huiswerk dat niet af is of met wat extra aandacht. Zo voelt het kind zich gehoord en gezien. Joan van Zomeren, bestuursvoorzitter van de Maastrichtse onderwijskoepel MosaLira: „Leerkrachten kunnen na huiselijk geweld rust en veiligheid bieden. Daarom is het zo belangrijk dat we hiermee aan de slag gaan.”

Uitbreiding

Handle with Care maakt deel uit van het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaar wordt de werkwijze naar een aantal andere gemeenten uitgebreid.