Onderzoek: Wijkverpleegkundige zorg zonder contract is veel duurder

Print
Onderzoek: Wijkverpleegkundige zorg zonder contract is veel duurder

Een wijkverpleegkundige aan het werk. Afbeelding: ANP

Steeds meer wijkverpleegkundige zorg wordt geleverd door bedrijfjes die geen contract hebben gesloten over de prijs en kwaliteit met de zorgverzekeraar. En de rekening van die zogeheten niet-gecontracteerde zorg ligt flink hoger dan normaal, blijkt uit nieuw onderzoek. Tot onvrede van minister De Jonge (Volksgezondheid).

Afgelopen jaar (in 2018) vond 9 procent van de wijkverpleging plaats zonder contract met een zorgverzekeraar, toont een onderzoeksrapport van Vektis (verwerker van zorgdata) aan. Ter vergelijking: in 2016 ging het nog maar om 4,3 procent en in 2017 om 7,4 procent. Ruim 2.200 - vaak relatief zeer kleine - bedrijven hebben met geen enkele verzekeraar een deal gesloten.

Daarnaast lag het aantal verleende uren hulp per cliënt per maand in 2018 in de niet-gecontracteerde zorg 2,7 keer zo hoog als bij de gecontracteerde zorg, komt naar voren. Dit is mede van invloed op de rekening: de kosten zijn hierdoor ongeveer twee keer zo hoog als normaal. Verschillen tussen de mensen die de zorg ontvangen, verklaren deze gang van zaken niet.

Reële vergoeding

In ons land moeten zorgverzekeraars hun klanten een ‘reële’ vergoeding bieden voor de kosten van geleverde zorg, ook als er geen contract bestaat tussen de zorgverlener en de verzekeraar. In de praktijk wordt meestal 70 tot 80 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed.

Zorgminister De Jonge spreekt donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer van ‘een zorgelijke ontwikkeling’, in reactie op het Vektis-rapport. ,,De versnippering van het aanbod staat haaks op het toekomstperspectief dat ik eerder heb geschetst: ik wil toe naar een situatie waarin integrale zorg wordt verleend door herkenbare en aanspreekbare teams wijkverpleging.”

De minister vindt het belangrijk dat de schaarse capaciteit van zorgverleners zo eerlijk mogelijk in te zetten. De Jonge: ,,Het mag niet zo zijn dat de ene patiënt onnodig veel uren wijkverpleging krijgt terwijl de andere patiënt van zorg verstoken blijft.”

Inspanningen

Vorig jaar is een belangrijk akkoord over wijkverpleegkundige zorg afgesproken dat alle partijen ernaar streven om het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging in 2019 te laten dalen. Mochten deze inspanningen niet genoeg opleveren, dan zal het kabinet werk maken van wetgeving of regels waardoor het onderscheid tussen de vergoedingen duidelijker of sterker wordt.

De bewindsman op Volksgezondheid komt sowieso in het najaar al met een wetswijziging waardoor de overheid de mogelijkheid krijgt om voor bepaalde (deel) sectoren de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg vast te leggen. Dit proces wordt dan niet langer overgelaten aan verzekeraars en is niet langer afhankelijk van de uitspraken van rechters.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen