rapport

Het gaat goed met Nederland, maar we somberen wat af

Print
Het gaat goed met Nederland, maar we somberen wat af

Afbeelding: iStock

Ondanks de economische groei zijn Nederlanders er niet op vooruitgegaan of meer tevreden over hun leven. De kloof tussen groepen blijft onverminderd groot. Meer Nederlanders hebben psychische problemen.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport De sociale staat van Nederland. Het SCP beschrijft daarin hoe het feitelijk met Nederlanders gaat, maar ook hoe ze vinden dat het gaat. In het rapport, dat dinsdag verschijnt, wordt de huidige staat vergeleken met die van 2008, toen Nederland aan de vooravond van een economische crisis stond.

Burgers

De crisis is voorbij, de economie heeft zich de laatste jaren hersteld. Daar profiteren vooral bedrijven van, niet de burgers. De kwaliteit van leven van Nederlanders is het afgelopen decennium niet verbeterd en de tevredenheid niet toegenomen, concludeert het SCP.

Opleving

„Naar aanleiding van de recente economische groei is er geen sterke opleving geweest”, zegt SCP-onderzoeker Annemarie Wennekers. „Gemiddeld gaat het best goed met Nederland. Maar achter die positieve gemiddelden zitten grote verschillen tussen groepen. Die verschillen in welvaart en welzijn zijn hardnekkig en lastig te verkleinen, omdat er soms een ingewikkelde problematiek achter zit.”

Kloof

Er is nog steeds een kloof tussen laag- en hoogopgeleiden, tussen mensen met een hoog en een laag inkomen en tussen autochtone Nederlanders en niet-westerse migranten. Deze kwetsbare groepen dreigen verder achterop te raken. „Ook kwetsbare groepen hebben nu wel werk, maar vaak gaat het om tijdelijke banen. Bij een volgende crisis komen zij weer in de problemen”, aldus Wennekers.

Doelstelling

Dat betekent dat een van de doelstellingen uit het Regeerakkoord (2017) niet wordt gehaald. Dit kabinet wilde dat Nederland niet alleen in de statistieken vooruitgaat, maar dat Nederlanders ook moeten ervaren dat het beter gaat. Daar is volgens het SCP geen sprake van.

Hoewel meer mensen vinden dat het ‘de goede kant op gaat’ met Nederland, zijn ze in de eerste helft van dit jaar wel somberder geworden over de samenleving. Bij de gebruikelijke zorgen over immigratie en de ouderen- en gezondheidszorg, komen nu ook het klimaat en milieu.

Burn-out

Toch zijn Nederlanders over het algemeen onveranderd tevreden over hun leven. Gemiddeld geven ze dat het rapportcijfer 7,8. Dat is na 2008 stabiel gebleven. Achter die tevredenheid schuilen weer andere problemen. Bij een groeiend aantal Nederlanders gaat het psychisch welbevinden achteruit. Het aantal mensen met een burn-out stijgt.

INFO

7,8

Nederlanders geven hun leven gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer. Dat is na 2008 stabiel gebleven.