Op zoek naar nieuwe oorlogsverhalen

Print
Op zoek naar nieuwe oorlogsverhalen

Afbeelding: Ruud Straatman in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) in Maastricht.

Lachende en met vlaggetjes zwaaiende mensen, Amerikaanse soldaten op tanks; het zijn de bekende beelden van de bevrijding na WOII. Maar er is nog een schat aan waardevol materiaal, dat bij het grote publiek onbekend is. In Limburg starten 14 september twee projecten, die daar verandering in willen brengen.

Als het dorp Eijsden in september 1944 wordt bevrijd, ligt het openbare leven nog lang stil. “Volgens mijn vader, die in Eijsden woonde, konden de kinderen pas het jaar erna weer naar school”, zegt Ruud Straatman, projectleider Oorlogsbronnen Limburg bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL).

Het zijn dit soort gebeurtenissen die het dagelijks leven tijdens en vlak na de oorlog kleuren. Daar is Straatman naar op zoek. Hij hoopt dat mensen die thuis nog persoonlijk materiaal hebben uit de periode 1940-1945, dat willen delen. “Dagboeken, kasboekjes, foto’s, knipsels, bidprentjes, we zijn er allemaal blij mee. Door dit soort bronnenmateriaal in kaart te brengen en voor iedereen toegankelijk te maken, kunnen we over vijf jaar nieuwe verhalen vertellen over de oorlog.”

Oorlogsbronnen
Met dit doel vindt op 14 september in Maastricht de aftrap plaats van twee projecten. Het eerste is ‘Oorlogsbronnen Limburg’, een initiatief van de Kring van Archivarissen Limburg (KVAL) en het RHCL. Straatman: “Voor dit project werken we samen met het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). Op de website van het NOB is bronnenmateriaal over de Tweede Wereldoorlog van allerlei musea, herinneringscentra en archieven verzameld. Limburg is – na Gelderland – de tweede provincie die nu een regionale ‘satellietsite’ ontwikkelt. Hier is straks niet alleen materiaal uit Limburg zelf te zien, maar ook uit niet-Limburgse collecties, zoals bijvoorbeeld filmpjes en geluidsopnames van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.”

Het is de bedoeling de Limburgse site zo veel mogelijk aan te vullen met materiaal van privépersonen. Daarom kunnen mensen op verschillende dagen, verspreid over de provincie, hun ‘oorlogsschatten’ aanleveren. “We beginnen onze zoektocht op 14 september bij het RHCL in Maastricht. Tussen 14.00 en 17.30 uur bekijken medewerkers alles wat binnen wordt gebracht. De spullen kunnen in bewaring worden gegeven, maar blijven desgewenst eigendom van degene die ze aanlevert. Dan maken we een digitale opname van het materiaal.”

Na Maastricht gaat het programma Oorlogsschatten op 29 september naar De Domijnen in Sittard, op 27 oktober naar het Limburgs Museum in Venlo en op 9 november naar het Bibliocenter in Weert. Naar verwachting wordt over ongeveer een half jaar de nieuwe website Oorlogsbronnen Limburg gelanceerd. Tot die tijd is de informatie bereikbaar via het NOB en het RHCL.

Bevrijdingsalbum
Ook op 14 september gaat het ‘Bevrijdingsalbum Limburg’ van start. Initiatiefnemer Kris Förster wil zoveel mogelijk herinneringen aan WOII en de bevrijding uit heel Limburg bij elkaar brengen. Iedereen die nog verhalen, foto’s, film, dagboekaantekeningen of voorwerpen uit die tijd heeft, wordt opgeroepen die te delen. Alle herinneringen komen bij elkaar op de website www.bevrijdingsalbumlimburg.nl. Over een jaar verdwijnt deze site weer en wordt het materiaal toegankelijk via de website Oorlogsbronnen Limburg.

Meer informatie: www.oorlogsbronnenlimburg.nl.

TEKST: MEYKE HOUBEN
BEELD: JOHN PETERS FOTOGRAFIE