Buurtinitiatief Vroendal op de bres voor verkeersveiligheid

Print
Buurtinitiatief Vroendal op de bres voor verkeersveiligheid

Snelheidscontrole moet bijdragen tot bewustwording. Afbeelding: De Limburger

Maastricht / Itteren -

Buurtinitiatief Veilig Verkeer Vroendaal houdt, in samenwerking met Politie Maastricht, op dinsdag 17 september de ‘Goed-Fout-actie’.

Samen met kinderen uit de wijk voert de politie verkeerscontroles uit bij alle passerende voertuigen. In de wijk Vroendaal geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer die regelmatig overschreden wordt. Er worden die dag snelheidscontroles uitgevoerd. De insteek is niet om boetes uit te delen maar vooral om inzicht te geven in de effecten van te hard rijden en bewustzijn te creëren.

In de wijk Vroendaal wordt nog steeds te hard gereden. Dit komt enerzijds omdat men zich niet aan de snelheid houdt, anderzijds omdat de wijk te sober is ingericht als het gaat om verkeersremmende of -beïnvloedende maatregelen. Bewoners zien snelheden toenemen én constateren dat het aantal verkeersbewegingen stijgt. Zo rijden er steeds meer koeriers- en bezorgdiensten door de wijk en is er sprake van sluipverkeer. Dit vraagt actie om ongelukken te voorkomen.

In 2017 is een aantal bewoners het Buurtinitiatief Veilig Verkeer Vroendaal gestart. Ze werken nauw samen met de wijkagent, het Team Verkeer van Politie Maastricht, Stichting Traject en Veilig Verkeer Nederland aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in en rond de wijk. De ‘Goed-Fout-actie’ is daar een voorbeeld van. Inmiddels werkt het Buurtinitiatief aan een plan van aanpak ‘Verbetering Verkeersveiligheid Vroendaal’ waarbij ze naast verkeersveiligheid aandacht vragen voor het veiliger maken van de speelvoorzieningen en -ruimtes. Dit plan is gebaseerd op eigen onderzoek naar knelpunten, oplossingen en draagvlak. Het buurtinitiatief wil dit plan graag samen met Politie en Gemeente Maastricht gaan uitvoeren en is bereid daarin ook zelf te investeren.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen