Den Haag

Werkgevers: Nederland moet van ‘stikstofslot’

Print
Werkgevers: Nederland moet van ‘stikstofslot’

Afbeelding: ANP

Nederland moet per direct van het verstikkende stikstofslot gehaald worden, onder meer door vergunningsvrijstellingen.

Daarvoor pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland.

De werkgeversorganisaties benadrukken dat voor de effecten van stikstof structurele maatregelen nodig zijn. „Ondertussen kan het niet zo zijn dat woonwijken, spoorwegen, sportvelden en groene projecten als windmolens niet worden aangelegd”, zo vinden ze ook. „Het is toch niet uit te leggen dat allerlei projecten die de ecologische voetafdruk van het land aantoonbaar verkleinen, zoals de aanleg van windmolens en schonere fabrieken, nu niet door kunnen gaan”, aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Hij wijst daarbij ook op de gevolgen voor de werkgelegenheid omdat duizenden projecten stilvallen.

Puntenplan

De organisaties hebben een puntenplan samengesteld, onder meer met een voorstel voor het op korte termijn vrijstellen van projecten die alleen tijdens de bouw leiden tot stikstofuitstoot. Daarbij moet gedacht worden aan de bouw van windmolens, een dijk of een voetbalveld. Ook dwingende projecten van groot openbaar belang zonder alternatief en het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 rond natuurgevoelige gebieden zullen „Nederland van het slot halen”.

Tijd

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen daarnaast voor om voor de langere termijn tot een „gedegen en werkbare nieuwe aanpak” te komen van beleid. Daarvoor moet wel tijd worden genomen, bijvoorbeeld een jaar, om dat samen met het Adviescollege van voormalig minister Johan Remkes op te zetten.