Cursus astronomie met excursie naar sterrenwacht en planetarium

Print
Cursus astronomie met excursie naar sterrenwacht en planetarium

In het Pieterse Planetarium zijn drie van de negen planeten te zien: Mercurius, Venus en Mars. Afbeelding: Jan Paagman Sterrenwacht

Geijsteren -

IVN Geysteren-Venray start dit najaar met de cursus Sterrenwereld. In vijf lesavonden maken deelnemers aan deze cursus kennis met de sterrenhemel. De lessencyclus behelst tevens een excursie naar de Jan Paagman Sterrenwacht met het Pieterse Planetarium in Asten.

De cursusavonden zijn op 5,12, 19 en 26 november en 10 december, telkens van 20.00 tot 22.30 uur. Er gaat veel aandacht uit naar het waarnemen van en zich oriënteren in de sterrenhemel. Onderwerpen die aan bod komen variëren van sterren en sterrenbeelden, de bewegingen aan de hemel, kometen en meteoren, de Dierenriem en zwarte gaten, tot donkere materie en energie, gravitatiegolven en het werken met de sterrenkaart.

Locatie: De Kemphaan op het Kennedyplein in Venray. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 oktober via secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl. De aanmelding is definitief als het cursusgeld (55 euro voor niet-leden en 40 euro voor leden) is overgemaakt op rekening NL36 RABO 0156320339 t.n.v. IVN Geysteren-Venray o.v.v. Cursus Sterrenwereld. Voor info: Emile Weijters, tel. 040 2075670 of e1000acmw@gmail.com.