Kabinet wil belastingontwijking multinationals aanpakken

Print
Kabinet wil belastingontwijking multinationals aanpakken

Raffinaderij Shell Pernis, de grootste raffinaderij van Europa en een van de grootste van de wereld. Afbeelding: ANP

Multinationals als Shell, Philips en AkzoNobel, die in ons land nauwelijks of geen winstbelasting betalen, worden vanaf 2021 aangepakt.

Het kabinet neemt een initiatiefwet daartoe van GroenLinks over, zeggen Haagse bronnen. De wet komt voort uit de woede die eind 2018 de kop opstak na publicaties dat Shell geen winstbelasting bleek te betalen. De oliegigant verdiende in 2017 zo’n 1,3 miljard euro. Door legale aftrekposten uit het buitenland, kon Shell de winstbelasting op nu laten uitkomen.

In het regeerakkoord werden al afspraken gemaakt om dat soort belastingontwijkende maatregelen aan te pakken. Zo wil staatssecretaris Menno Snel van Financiën een einde maken aan mogelijkheden voor internationale bedrijven om gebruik te maken van verschillen in belastingstelsels van landen. Door de initiatiefwet van GroenLinks goeddeels over te nemen, wordt hier verder invulling aan gegeven. Daar staat tegenover dat de tarieven in de winstbelasting de komende jaren dalen.

Nu nog kunnen verliezen door ontbinding van buitenlandse dochterondernemingen onbeperkt van de behaalde winst in Nederland worden afgetrokken. Daardoor wordt er minder belasting betaald. Het kabinet wil in navolging van GroenLinks deze zogeheten liquidatieverliesregeling beperken. Verliezen van deelnemingen binnen de Europese Unie mogen nog maar drie jaar worden verrekend. Verliezen van buiten de EU mogen helemaal niet meer worden afgetrokken.

Het voornemen wordt aangekondigd op Prinsjesdag en zal komend jaar verder worden uitgewerkt om in 2021 in te kunnen gaan. ,,Het was een kromme regeling en die wordt nu gerepareerd”, zegt een ingewijde. Het zou de VVD zijn geweest die het plan inbracht tijdens de koopkrachtonderhandelingen in augustus, al wordt door andere regeringspartijen benadrukt dat zij al veel eerder van het GroenLinks-idee gecharmeerd waren en op hun verlanglijstje hadden staan. De opbrengst, circa 250 miljoen euro, is bedoeld voor lastenverlichting voor de burger.

GroenLinks is in zijn nopjes dat het voorstel nu ook door het kabinet wordt omarmd. Eerder was er al steun van PvdA en SP. ,,Het is volstrekt oneerlijk dat de bakker op de hoek wel belasting betaalt over zijn winst en onze grootste multinationals niet”, aldus initiatiefnemer Bart Snels. ,,Aan deze vorm van belastingontwijking komt gelukkig een einde, ik ben blij dat het kabinet mijn wetsvoorstel overneemt.”