Amsterdam

Shell gaat achter klimaatakkoord staan

Print
Shell gaat achter klimaatakkoord staan

Shell.

Shell Nederland heeft zijn steun uitgesproken voor het Klimaatakkoord. President-directeur Marjan van Loon zegt dat het akkoord „pittige opgaven” bevat om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. „Maar dat houdt ons niet tegen. We willen aan de slag”, zegt Van Loon. Ze noemt het klimaatakkoord heel belangrijk voor de energietransitie.

„Het brengt partijen bij elkaar. Niemand kan het alleen doen. Dit akkoord zorgt ervoor dat zowel bedrijven als de overheid stappen nemen”, zegt ze. „Zo zouden meer landen het moeten aanpakken.”

Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels noemt de steunbetuiging van Shell „een historisch besluit, moedig en gedurfd”. „Een van de grootste bedrijven van Nederland ondertekent het Klimaatakkoord. Daar ben ik buitengewoon opgetogen over”, reageert hij. Nijpels ziet de steun van Shell als veel meer dan een „vlag of reclamebord”.

Van Loon wijst erop dat Shell in Nederland al volop werkt aan duurzame initiatieven. Ze noemt de aanleg van een groot windmolenpark in zee uit de Zeeuwse kust, levering van restwarmte van Pernis aan inwoners van de Rotterdamse wijk Katendrecht en activiteiten op het gebied van het opladen van elektrische auto’s.

De milieubeweging vindt juist dat Shell bij lange na niet genoeg doet. Het bedrijf heeft zichzelf ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2035 te verminderen met 20 procent en te halveren in 2050. Milieudefensie en andere eisers die de multinational in april hebben aangeklaagd, eisen veel ambitieuzere doelen: 45 procent minder uitstoot in 2030 en helemaal geen uitstoot meer in 2050.

Uit het laatste duurzaamheidsrapport van Shell blijkt dat de ‘fossiele voetafdruk’ van het bedrijf in 2017 en 2018 gelijk is gebleven ten opzichte van 2016. Wereldwijd investeert Shell tussen de 1 en 2 miljard dollar per jaar in duurzame energie, op een totaal van bijna 25 miljard aan investeringen. Het is de bedoeling dat het budget voor duurzame bronnen in 2020 verdubbelt, zei Shell-bestuurder Maarten Wetselaar eind vorig jaar in een interview.