Mbo’ers stromen nog altijd minder door naar hbo

Print
Mbo’ers stromen nog altijd minder door naar hbo

Foto ter illustratie. Afbeelding: Harry Heuts

Het aantal mbo-studenten dat na het halen van het diploma doorstroomt naar het hoger beroepsonderwijs blijft dalen, al vlakt die dalende lijn wel af. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het hoger onderwijs, die donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Volgens minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs is er ‘geen duidelijke oorzaak’ te noemen. ,,Een belangrijke factor is mogelijk de aantrekkende arbeidsmarkt”, schrijft de D66-bewindsvrouw. Ze kondigt aan onderzoek te gaan doen naar de jarenlange daling. Ze benadrukt dat die neerwaartse trend al is ingezet vóór de invoering van het leenstelsel, waardoor studenten hun studiebeurs lenen en niet meer als gift krijgen.

Die afgenomen doorstroming van studenten komt volgens critici van het leenstelsel onder andere door leenangst bij studenten. Het is één van de argumenten die een toenemend aantal partijen in de Tweede Kamer – een ruime Kamermeerderheid inmiddels – aandragen om het leenstelsel aan te passen dan wel af te schaffen.

Doorstroming

Eerder deze maand trok ook bedenker PvdA de handen af van het leenstelsel in de huidige vorm. Eén van de redenen die partijleider Lodewijk Asscher aandroeg, was de doorstroming. ,,We zien nu dat mbo’ers minder vaak doorstromen naar het hbo”, zei hij in deze krant. Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten zei bereid te zijn aanpassingen te doen.

Minister Van Engelshoven stuurde vandaag ook de opzet van de eerder toegezegde evaluatie van het leenstelsel naar de Kamer. Daarin staat dat ze niet alleen wil terugblikken, ‘maar ook vooruitkijken door bouwstenen te vragen die het stelsel kunnen versterken’. Als uit de evaluatie knelpunten blijken, wil ze die aanpassen.

Knelpunten

Uit de monitor van afgelopen jaar lijken die knelpunten mee te vallen. Zo is het aantal eerstejaars met een beperking ‘significant gestegen’. Ook beginnen meer studenten aan een studie met ouders die minder dan een modaal inkomen verdienen, schrijft Van Engelshoven. Dat percentage ging van 12 naar 21 procent.

Het totaal aantal studenten dat afgelopen studiejaar begon aan een studie op hbo of universiteit is gestegen met 8 procent. Dat komt grotendeels omdat het aantal internationale studenten fors groeit, maar ook het aantal studenten dat vanaf havo, vwo en mbo doorstroomt is weer op het niveau van vóór de invoering van de studieleningen in 2015, aldus Van Engelshoven.