De Feeter, kroniek over Linne na de oorlog

Print
De Feeter, kroniek over Linne na de oorlog

Jan Schuren uit Linne, auteur van het boek ‘De Feeter’ bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond. Afbeelding: Jan Kessels

Linne -

De komende maanden staat Limburg in het teken van vijfenzeventig jaar bevrijding. Op 12 september 1944 zetten de geallieerden in het Zuid-Limburgse Mesch voet op Limburgse bodem. Toch zou het nog tot maart 1945 duren voordat de Duitsers echt uit Limburg verdreven waren. Nauwelijks een half jaar later stort Nederland zich opnieuw in een oorlog, ditmaal aan de andere kant van de wereld in Nederlands-Indië, toen nog een kolonie van Nederland. Daar roept Soekarno zeer tegen de zin van Nederland de Indonesische onafhankelijkheid uit. Nederland wil haar kolonie niet kwijt en stuurt zo’n 200.000 militairen naar de oost om de rust te herstellen. Tevergeefs zo blijkt later, want op 27 december 1949 legt Nederland zich mede door internationale druk neer bij de onafhankelijkheid van Indonesië.

Tot de Indiëgangers behoorden achtendertig dienstplichtige jonge mannen uit Linne. Ze hadden net een oorlog achter de rug en aan den lijve ondervonden hoe verschrikkelijk een oorlog per definitie is. In het toen nog kleine Linne waar iedereen elkaar kende leefde men met de jongens mee. “Om ze op de hoogte te houden van hetgeen zich in Linne tijdens hun verblijf in Indië afspeelde stuurde het Katholieke Thuisfront afdeling Linne een speciaal voor de Linner militairen samengesteld tijdschrift ‘De Feeter’ naar hen op,” vertelt Jan Schuren. Een ‘feeter’ is de Linner dialectnaam voor een rammelende grindelevator - een voor Linne voor de hand liggende metafoor.

Thei Schuren, de vader van dialectschrijver Jan Schuren was destijds hoofdredacteur van ‘De Feeter’. “Die blaadjes hebben al die jaren bij mijn moeder op zolder gelegen zonder dat er iets mee gedaan is,” legt Jan uit. “Bij toeval kreeg ik die blaadjes in handen en zag dat de teksten voornamelijk in het Linner dialect uit die tijd waren geschreven. Omdat ik van dialect hou vond ik dat natuurlijk geweldig. Benieuwd naar het oude Linner dialect heb ik die vijfendertig edities doorgebaggerd en al doende merkte ik hoe zeer het dorp met haar jongens in den vreemde meeleefde. Ik vond daar ik daar iets mee moest doen.”

Dat is uiteindelijk een boek geworden waarin Jan alle vijfendertig uitgaven van De Feeter letterlijk heeft overgenomen. Maar het boek is meer geworden dan alleen de reproductie van vijfendertig uitgaven van De Feeter. Het is een boek geworden dat een tijdsbeeld geeft van een dorp in opbouw in de eerste vijf jaar na de oorlog. “Omdat ik ook de achtergronden wilde belichten zocht ik naar meer informatie uit die tijd die ook weer de nodige toelichting vroeg, zeg maar een sneeuwbaleffect,” herinnert Jan zich de omvang van het werk om het boek samen te stellen.

Jan is van plan om het boek op 27 december uit te brengen, precies zeventig jaar na de officiële onafhankelijkheid van Indonesië. “Dat is een mooie symbolische dag, maar er is ook een praktische reden”, licht Jan toe. “In het boek staat een aantal relevante artikelen uit onze regionale krant de Maas- en Roerbode en ook uit enkele landelijke dagbladen. Omdat die teksten auteursrechtelijk zeventig jaar beschermd zijn, ben ik verplicht te wachten tot die zeventig jaar zijn verstreken. En dát is op vrijdag 27 december 2019.”

Het boek ‘De Feeter’ telt zo’n 560 rijk geïllustreerde pagina’s en is te koop voor 34,95 euro. Bij voorinschrijving (tot 1 december) kost het boek 29,95 euro. Kijk hier Meer informatie. www.druimentaere.nl