GGD start jeugdgezondheidsonderzoek voor twintigduizend leerlingen

Print
GGD start jeugdgezondheidsonderzoek voor twintigduizend leerlingen

Limburgse jongeren dronken in 2015 meer alcohol dan leeftijdgenoten uit andere provincies. Afbeelding: Getty Images

Blerick -

De Limburgse GGD’en starten maandag met de Gezondheidsmonitor Jeugd. Aan het grootscheepse onderzoek, dat eens per vier jaar plaatsvindt, doen naar verwachting 20.000 leerlingen van vijftig scholen mee.

Leerlingen van de groepen twee en vier van middelbare scholen krijgen een vragenlijst waarin zaken als gezondheid, welzijn en leefstijl aan de orde komen. De scholen plannen een lesuur in waarin de vragenlijst door de leerlingen online wordt ingevuld. Direct na afloop volgt een online advies op maat over hun gezondheid en leefstijl.

Omdat alle GGD’en dezelfde vragenlijsten hanteren, kunnen de resultaten landelijk worden vergeleken. Die worden medio 2020 verwacht. De uitkomsten vormen de basis van landelijk of lokaal beleid om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

In 2015 deden in Limburg circa 17.500 jongeren mee aan het onderzoek. Toen bleek dat het merendeel van de jongeren (90%) de eigen gezondheid als ‘goed tot zeer goed’ beoordeelt. Uit de gegevens bleek verder dat slechts één op de vijf jongeren in Limburg aan de normen voldoet die gelden voor gezond bewegen. Daarnaast bleken veel jongeren ongezonde voedingsgewoonten te hebben, zoals weinig groente en fruit eten. Het percentage Limburgse jongeren dat alcohol dronk was weliswaar gedaald ten opzichte van eerdere jaren, maar lag in 2015 in Limburg nog wel hoger dan het Nederlands gemiddelde. Eén op de tien jongeren gaf aan te roken.