Niveau scholieren daalt door lerarentekort

Print
Niveau scholieren daalt door lerarentekort

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

De leerresultaten van kinderen gaan achteruit als gevolg van het lerarentekort. Ze hebben een kleinere woordenschat, slechtere Cito-scores en koersen af op een lager schooladvies.

Dat zeggen een kleine 3000 leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteuners in een enquête van CNV Onderwijs en het AD. 90 procent stelt dat het niveau bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen achteruitgaat.

Ze constateren dat vooral de grote uitval van leraren en steeds wisselende gezichten voor de klas funest zijn. „We zien meer uitstroom naar lagere niveaus van voortgezet onderwijs dan vijf jaar geleden, slechtere Cito-scores en een beperktere woordenschat”, aldus een leerkracht.

Schokkend

De Onderwijsinspectie constateerde eerder al dat de reken- en taalresultaten van basisschoolleerlingen de afgelopen twintig jaar achteruit zijn gegaan. Volgens leraren en directeuren holt de kennis door het lerarentekort verder achteruit. „Dit is schokkend. Het lerarentekort gaat ten koste van onze kinderen. Als ze de kernvakken taal en rekenen niet goed genoeg leren, heeft dat gevolgen voor alle vakken en uiteindelijk hun vervolgopleidingen”, stelt CNV-bestuurder Jan de Vries.

De problemen ontstaan al in de lagere klassen van de basisschool, vooral in de groepen zonder vaste leerkracht. „Het afgelopen schooljaar is onze groep 5 onderuitgegaan bij de Cito-toetsen. Dit was een direct gevolg van het niet kunnen vinden van een goede invalleerkracht”, aldus één van de respondenten.

Hapsnap les

Door de vele wisselende gezichten krijgen de kinderen niet altijd alle lesstof. Bovendien kunnen ze de stof niet altijd goed genoeg oefenen, waardoor ze toetsen slechter maken. „Kinderen krijgen hapsnap les”, stelt een leerkracht. Er vallen gaten in de zogenoemde doorlopende leerlijn, waarbij de lesstof voor de kinderen in de hele schoolcarrière goed hoort aan te sluiten.

Dat merken ook middelbare scholen. Zij constateren dat kinderen binnenkomen met bijvoorbeeld achterstanden op het gebied van spelling. „Verwachte voorkennis ontbreekt. Leerlingen hebben een lager niveau qua begrip en toepassing bij opdrachten”, zegt een docent.