Stikstof ook struikelblok bij Randweg Abdissenbosch

Print
Stikstof ook struikelblok bij Randweg Abdissenbosch

De toekomstige Randweg buigt bij de Buitenring af richting de Duitse provinciale weg B221n. Afbeelding: De Limburger

Landgraaf / Schaesberg / Nieuwenhagen / Rimburg / Heerlen / Hoensbroek -

Een van de grote infrastructurele projecten die door de stikstofuitspraak van de Raad van State in de knel komen, is de Randweg bij Abdissenbosch.

Dat heeft het gemeentebestuur van Landgraaf aan de gemeenteraad laten weten. De Raad van State besloot op 29 mei dat het Programma Aanpak Stikstof niet meer gebruikt mag worden. Projecten waarbij sprake is van een toename van stikstof in de lucht bij Nature 2000-gebieden, kunnen op dit moment niet meer uitgevoerd worden.

Vele projecten, voorlopig zo’n 18.000, lopen hierdoor vertraging op. Dat geldt ook voor de aanleg van de Randweg bij Abdissenbosch. Uit vooronderzoek is gebleken dat door de komst van deze verbinding een toename ontstaat van stikstofdepositie in de Brunssummerheide.

Zolang er vanuit het Rijk geen duidelijkheid wordt geboden hoe om te gaan met deze problematiek, ligt de planvoorbereiding voor de Randweg stil.