Via Icarus geeft jongeren een stabiele basis

Print
Via Icarus geeft jongeren een stabiele basis

Afbeelding: Via Icarus geeft jongeren een stabiele basis

In Cadier en Keer ontmoeten we Joost Richards, hoofd behandeling bij Via Icarus. Hij en zijn collega’s hebben de verantwoordelijkheid voor de zorg van zo’n zestig jongeren tussen 12 en 18, die er tijdelijk wonen. “Een jongere wordt niet zomaar bij Via Icarus geplaatst. Vaak heeft een jongere al een lange weg achter de rug met veel problemen thuis en in de maatschappij.”

Jongeren hebben vaak een lange weg achter de rug met veel problemen thuis en in de maatschappij

Wanneer ambulante hulp in het gezin niet toereikend is, de jongere niet wil meewerken aan de behandeling, kan er gekozen worden voor een uithuisplaatsing. Bij een uithuisplaatsing komen deze jongeren terecht in de reguliere residentiele jeugdzorg. Dat is een zorgvorm die in zorgzwaarte voor Via Icarus zit. In de reguliere residentiele jeugdzorg zijn geen dwang en drang mogelijkheden. Wanneer een jongere zich onttrekt van zorg en zijn ontwikkeling naar volwassenheid daarmee gevaar loopt, kan er door de rechtbank gekozen worden voor een plaatsing in de gesloten jeugdzorg. Die plaatsing wordt altijd gedaan op verzoek van of een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) of door ouders zelf maar dan wel in samenspraak met de gemeente. De rechtbank kan dan samen met een onafhankelijke psycholoog oordelen dat er gekozen moet worden voor een gesloten plaatsing. “Dit kan niemand op zijn eigen houtje doen”, vertelt Joost. “Plaatsing verloopt altijd via een kinderrechter.”

De jongeren die bij Via Icarus verblijven hebben heel verschillende problemen zoals verslavingsproblematiek, gedragsproblemen en moeilijk luisteren naar ouders. Richards licht dit toe: “De laatste jaren zien we dat het vaak een combinatie van problemen is welke in heftigheid toeneemt. Let wel, het zijn stuk voor stuk hele leuke kinderen, maar allemaal met een hele eigen achtergrond. Wat het ingewikkeld maakt is dat de buitenwereld wel eens denkt dat wij vooral ‘boefjes’ opsluiten terwijl wij hoog intensieve en specialistische zorg bieden aan jongeren met heel complexe problematiek.”

Zorg en onderwijs
Jongeren die bij Via Icarus worden geplaatst krijgen allemaal behandeling op de groep. Ze krijgen een gedragswetenschapper (dat zijn psychologen of orthopedagogen) toegewezen. Zij maken een individueel behandelplan. “De jongeren werken samen met de groepsleiders aan de gestelde doelen in het behandelplan. Daarnaast gaan alle jongeren naar de school op ons terrein. Aanvullend volgen jongeren op indicatie nog individuele therapie”

Sinds januari 2018 werkt Via Icarus samen met Alterius volgens de  IZEO methodiek (Integraal Zorg En Onderwijs). Binnen IZEO wordt behandeling gecombineerd met het schoolprogramma, zodat alles onder een dak plaatsvindt. “De docenten, gedragswetenschappers, trajectbegeleiders en pedagogisch medewerkers zitten allemaal binnen het schoolgebouw waardoor de zorg veel dichter op de kinderen zit. Hierdoor kun je veel sneller reageren wanneer er iets niet goed gaat of er extra ondersteuning nodig is. Dit is een hele goede ontwikkeling, want sinds de komst van IZEO is het aantal keren fysiek ingrijpen met ongeveer 50% verminderd. Dat is goed want je wil het liefst zo weinig mogelijk fysiek ingrijpen en vrijheidsbeperkingen opleggen aan kinderen die al in een gedwongen behandelkader verblijven. De plaatsing op zich is namelijk al vrijheidsbeperkend.”

Wij geven jongeren een stabiele basis

Ontsnappen of weglopen
“Wij geven jongeren een stabiele basis,” stelt Richards. “De plaatsing is gesloten maar we starten het liefst zo vroeg mogelijk met het opbouwen van verlof, om onze jongeren te laten oefenen met normale situaties in de maatschappij. En dan gebeurt het wel eens dat jongeren niet terugkeren van verlof. Dus als er in de media wordt gesproken over ontsnapte jongeren dan zijn het vaak jongeren die bij ons om de hoek bij de supermarkt een croissantje of een blikje Redbull gaan kopen maar dan niet (op tijd) terugkomen. Op het moment dat ze bij ons niet op tijd terugkomen, dan melden we dat en dat zijn vaak de zaken die in de media worden gezien. Het komt nauwelijks voor dat jongeren hier over het hekwerk klimmen. Het zijn vaak jongeren die te laat terugkomen of na een paar dagen terugkomen. De jongeren worden niet bij ons geplaatst op grond van een gepleegd delict, maar zijn veelal jongeren die moeilijk om kunnen gaan met regels en gezag en daarom in een gedwongen kader behandeling nodig hebben. Ondanks dit kader werken wij er hard aan om een prettig leefklimaat te ontwikkelen waar onze jongeren zich welkom voelen en kunnen zij de kans krijgen om te groeien.“

Via Icarus is een JeugdzorgPlus-instelling in Cadier en Keer in Zuid-Limburg.
In de verschillende behandelgroepen is plaats voor ongeveer 60 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar.

Voor meer informatie www.viajeugd.nl/locaties/via-icarus