Hulpverlening

Noaberschap, meldpunt en kompas voor hulpzoekenden gemeente Bergen

Print
Noaberschap, meldpunt en kompas voor hulpzoekenden gemeente Bergen

Vanaf links de SWB-bestuurders Pierre Rutten, Martin Arntz, Harry Steeghs, Anneke Heijligers en Jan van Triel. Afbeelding: Jos Gröniger

Afferden / Siebengewald / Bergen / Well / Wellerlooi / Aijen / Nieuw-Bergen / Heukelom / Knikkerdorp -

Het ontbeert de inwoners van de gemeente Bergen aan steun en advies bij het zoeken naar de juiste hulp. Daardoor lopen hulpvragers vast in een labyrint van regelgeving. Met het invoeren van het door pastoor Janssen geïnitieerde project Noaberschap vinden zij voortaan de juiste hulp, ook als het om privacygevoelige zaken gaat.

Mensen lopen nu eenmaal niet te koop met problemen, dat ervaren de pastoor en hulpverlenende organisaties in de gemeente Bergen. ,,Neem de lokale KBO, die ouderenadviseurs heeft opgeleid. Navraag heeft ons geleerd dat slechts een enkeling gebruikmaakt van deze dienst. Maar dichtbij ervaren we dat er wel degelijk mensen in problemen raken, op financieel, juridisch of medisch vlak, maar ook als het gaat om betrekkelijk eenvoudige zaken. Het blijkt lastig de juiste instantie te vinden en te benaderen”, zegt Pierre Rutten, de secretaris van Stichting Welzijnsbevordering Bergen (SWB).

Bergenaren klagen bij elkaar in de keuken, en daar blijft het bij. De buurman of buurvrouw vertelt het niet door en doet er verder niks mee, zegt de pastoor. Het gevolg is dat problemen en klachten in de gemeente achter de voordeuren blijven hangen. “Wij concluderen dat de mensen uit de heel Bergen gebaat zijn bij één lokaal meldpunt”, vult Rutten aan.

Dat meldpunt komt er nu. Samen met pastoor Jo Janssen nam Pierre Rutten namens de SWB het initiatief voor de inrichting van het project Noaberschap. Die ‘burenhulp’ is een langer bestaand fenomeen in het oosten van Nederland. ,,Wij gieten het in een Bergens jasje. Er wordt gewerkt met één centraal meldpunt dat telefonisch, via e-mail en de website bereikbaar is. Wie in de gemeente Bergen woont en een probleem heeft kan anoniem contact zoeken. De vraag wordt uitgezet, waarna er een bezoek aan huis volgt. Thuis bij de zorg-/hulpvrager krijg je een goed beeld”, legt de SWB-secretaris uit, ,,Wij gaan helpen waar geen (andere) helper meer is. Samen zijn wij sterk!”

De initiatiefnemers promoten Noaberschap deze week met een informatieblad, dat in een oplage van 5.300 exemplaren met weekblad VIA Bergen verspreid wordt in de dorpen Afferden, Bergen, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi.

Voor meer informatie zie www.swbbergen.nl/noaberschap.