Raad van State

Lozingsnormen Waterschap Limburg voor pyrazool in Maas waren te streng

Print
Lozingsnormen Waterschap Limburg voor pyrazool in Maas waren te streng

Drinkwaterbekken in Beegden dat tevens dienst doet als recreatiegebied. Afbeelding: Jeroen kuit

Het waterschap Limburg heeft in 2016 te strenge normen voor de lozing van de chemische grondstof pyrazool in de Maas opgelegd aan servicebedrijf Sitech op industrieterrein Chemelot.

De Raad van State bevestigde met deze uitspraak woensdag een eerder vonnis van de bestuursrechter in Roermond.

Behalve het waterschap waren ook Sitech en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides en waterleidingmaatschappij Limburg (WML) bij de Raad van State in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank Limburg in oktober 2017. De rechtbank oordeelde toen dat het schap een te strenge norm voor de lozing van pyrazool oplegde voor de zuiveringsinstallatie van Sitech op industrieterrein Chemelot. WML vond de norm juist niet streng genoeg.

In 2015 ontdekte WML dat er teveel pyrazool in het Maaswater zat. De drinkwaterinname werd daarop maandenlang stopgezet.

Daarna heeft Sitech maatregelen genomen om de lozing van dit spul sterk te beperken. Het afvalwater komt sindsdien altijd eerst in een bufferbassin, terwijl het servicebedrijf daarnaast extra stappen heeft gezet om zo veel mogelijk pyrazool te verwijderen.

Pyrazool is een chemische grondstof voor de productie van onder meer geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en kleurstof.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen