Oranjevereniging Kerkrade is meer dan ‘Leve de koning!’ eens per jaar

Print
Oranjevereniging Kerkrade is meer dan ‘Leve de koning!’ eens per jaar

Hans Schillings: „De Oranjevereniging Kerkrade laat een ander geluid horen en vindt dat we nooit mogen vergeten wat er tijdens de oorlog in ‘40 – ‘45 is gebeurd.” Afbeelding: Peter Trompetter

Kerkrade / Eygelshoven -

Nogal wat mensen hebben er echt geen notie van: in Herzogenrath is sinds enkele jaren een groep jonge mensen actief betrokken bij de activiteiten en evenementen die de jarige Oranjevereniging Kerkrade al 100 jaar ontplooit. Sinds begin van deze maand is zelfs besloten tot de officiële oprichting van de Oranjevereniging Herzogenrath met sogar een eigen Koningsdag in 2020.

„Wij zijn trots op de samenwerking met deze jongeren”, legt voorzitter Hans Schillings uit. „In het bijzonder omdat ze gestalte krijgt in educatieve projecten aan beide zijden van de grens. Voor ons is dat een wezenlijk onderdeel van de activiteiten die we elk jaar houden. Dit jaar met als thema ‘Vrede, vrijheid, verdraagzaamheid. Kerkrade grenzeloos’ en tevens de inspiratie voor het landelijk congres van Oranjeverenigingen hier in Kerkrade onlangs.”

Populair

De Duitse zustervereniging telt circa 30 leden, voornamelijk leerlingen van het Städtisches Gymnasium in Herzogenrath. Ze opereert zelfstandig en is bestuurlijk en organisatorisch met haar Nederlandse zustervereniging verbonden. Hans Schillings: „We trekken met name op middelbare scholen samen op in projecten als de Kristallnacht of de Holocaust. Ook gaan we geregeld naar de oorlogskerkhoven in Margraten, waar de Oranjevereniging Kerkrade een graf heeft geadopteerd voor de schooljeugd van Kerkrade en van Herzogenrath. Of we gaan naar Ysselsteyn om daar herdenkingskransen te leggen en te leren van de geschiedenis. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan de discussie over hoe je op een veilige en verdraagzame manier elkaar beter leert kennen en onderling kunt samenleven. Het laat tegelijkertijd zien dat ons koningshuis, Máxima en Willem-Alexander in het bijzonder, populair is in Duitsland. Wellicht dat het andere steden inspireert hetzelfde te doen. De RWTH in Aken en de stad Keulen bijvoorbeeld, kijken met interesse naar de ontwikkelingen hier in Eurode.”

Begrip voor elkaar

De voornaamste evenementen die de jubilerende honderdjarige Oranjevereniging elk jaar in Kerkrade op poten zet zijn de viering van Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei. „Voor ons betekent dit meer dan ‘Leve de koning!’ roepen en het Wilhelmus zingen”, zegt Schillings. „We leven in een tijd waarin Europa onder druk staat, populisme welig tiert, nepnieuws ons in verwarring brengt en open grenzen steeds vaker dicht blijven voor vluchtelingen die zonder hulp en steun geen toekomst hebben. In die context werken wij aan bewustwording en vergroting van het historisch besef en begrip voor elkaar. Begrijp me goed, we zijn geen politieke organisatie. Toch zien we onze opdracht breder en werken we in de eigen omgeving zo goed mogelijk aan vergroting van het gevoel van vrede, verdraagzaamheid en veiligheid.”

Basis

Ondanks de kritiek die vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis geregeld ten deel valt, vindt Hans Schillings het werk van de Oranjes belangrijk. „Met hun aanwezigheid en belangstelling bij grote evenementen of rampen verkleinen zij de afstand tussen burgers en de instituten die hen vertegenwoordigen. Ze zijn erbij als bindende factor in onze samenleving. Willem-Alexander en Máxima laten daarnaast zien, net als Beatrix dat deed bij de Bijlmerramp en het vuurwerkdrama in Enschede, dat zij begaan zijn met wat er in de bevolking omgaat. En hun staatsbezoeken, waar ondernemers bij aansluiten en vervolgens huiswaarts keren met contracten en opdrachten, zijn van belang voor onze economie. Onze monarchie zie ik als een solide basis in onze verdeelde multiculturele maatschappij. Onafhankelijk en zonder politieke agenda.”