Armoedebeleid

College en raad Beesel beloven snel beterschap

Print
College en raad Beesel beloven snel beterschap

Beeselse cliënten van de Voedselbank hebben problemen om bij het uitgiftepunt in Tegelen te komen. Afbeelding: Voedselbank

Reuver -

De fracties in de Beeselse gemeenteraad hebben er maandagavond bij het college op aangedrongen snel met een goed gestructureerd nieuw armoedebeleid te komen.

De raad is geschrokken van de kritiek in het onlangs gepresenteerde rapport van de Rekenkamercommissie, die in het huidige beleid samenhang en concrete doelstellingen mist. „We moeten als raad ook zeker de hand in eigen boezem steken”, zegt fractieleider Lou Cremers van het CDA. „Niemand heeft in de afgelopen jaren aan de bel getrokken en het college gevraagd of het armoedebeleid nog wel up-to-date is.”

Anderzijds doet Beesel het volgens hem lang niet zo slecht als in de media werd gesuggereerd. „Op de uitvoering van het beleid is weinig aan te merken, het bereik moet alleen groter. Maar honderd procent is een utopie. Zoals het college terecht stelt: het is geen reële ambitie om alle kwetsbare inwoners in beeld te krijgen.” Cremers gunt het college het voordeel van de twijfel en verwacht dat er een goed plan op tafel komt. Hij pleitte in de raadsvergadering wel al voor verruiming van het minimabeleid door de armoedegrens op te hogen van 110 naar 120 procent van de bijstandsnorm.

Ook VLP-voorman Gé Derks benadrukte gistermiddag dat er vooral ook veel goed gaat in Beesel. Hij erkent niettemin dat de toetsing te wensen overliet, „maar van de andere kant was daar ook geen concrete aanleiding voor. Ons hebben nooit alarmerende berichten bereikt. In het rapport staat nergens dat het huidige beleid niet effectief zou zijn. Wat vooral ontbreekt, is structuur en een goede communicatie naar raad en burger. Het college belooft beterschap, wij wachten rustig af.”

De Beeselse Lijst is blij met het gedegen onderzoek door de Rekenkamercommissie, zoals raadslid Job Nijssen het noemt. „Hier kunnen we wat mee. We staan volledig achter de aanbevelingen in het rapport.”

Samen Verder, de enige oppositiepartij, zette het debat maandag wat scherper aan en drong er bij verantwoordelijk wethouder Bram Jacobs op aan om vaart te zetten achter het maken van nieuw beleid. „We zijn als raad ernstig tekort geschoten”, zei fractievoorzitter Michele Urru vooraf. „Er moet zo snel mogelijk een plan van aanpak komen met een duidelijke tijdlijn.” De overige partijen sloten zich daarbij aan. Wethouder Jacobs zegde toe de aanbevelingen uit het rapport mee te nemen in het concept-minimabeleid dat in maart 2020 aan de raad zal worden voorgelegd. Eerder is volgens hem niet haalbaar. Urru wees er nog op dat Beeselse cliënten van de Voedselbank problemen hebben om bij het uitgiftepunt in Tegelen te komen. Mogelijk wordt de wensbus hiervoor ingezet.