Illegaal gekapt bosje in Ospel wordt verderop en groter herplant

Print
Illegaal gekapt bosje in Ospel wordt verderop en groter herplant

Bomenkap. Afbeelding: archief Peter Schols

Ospel / Leveroy / Nederweert / Nederweert Eind / Ospeldijk -

Het illegaal gekapt bosje aan de Bientjesweg in Ospel moet niet alleen worden herplant maar wordt ook nog groter. Het plan wordt volgende maand aan de raad voorgelegd.

De stichting Groen Weert heeft het college afgelopen zomer verzocht op te treden tegen de veehouder die het bosje van 1,4 hectare bij de Noordervaart illegaal kapte en als agrarische grond in gebruik nam. De gemeente Nederweert is daarop in actie gekomen en verplichtte de agrariër het bos verderop bij de kruising met de Kruisvennenweg opnieuw aan te planten. De herplant die daar nu komt, wordt groter als tegenprestatie die de gemeente heeft gevraagd vanwege het verlies aan ecologische waarde van het bosje op de eerdere plek. Het plan wordt 19 november aan de gemeenteraad voorgelegd.