Onderzoek naar reisgedrag inwoners Parkstad

Print
Onderzoek naar reisgedrag inwoners Parkstad

Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Heerlen / Hoensbroek -

Het CBS, Parkstad Limburg en de gemeente Heerlen gaan samen onderzoek doen naar het reisgedrag van de Parkstedelingen.

Een deel van de inwoners zal worden benaderd met de vraag om van één dag in te vullen waar ze zijn geweest, wat ze daar gingen doen en hoe ze daar kwamen. Zo verzamelt het CBS een stapel ‘dagboekjes’.

Analyse hiervan moet een beeld geven van het mobiliteitsgedrag. Bijvoorbeeld in hoeverre mensen de fiets pakken of gaan lopen. Die informatie kan belangrijk zijn bij het maken van beleid of om te bepalen welke stimuleringsmaatregelen nodig zijn.

De samenwerking bij het onderzoek duurt in principe twee jaar en start in 2020. De eerste resultaten worden gepresenteerd in 2021.