Natuurwerkdag in de Pastoorswei Broekhuizen

Print
Natuurwerkdag in de Pastoorswei Broekhuizen

Vorig jaar werd er ook al hard gewerkt in de Pastoorswei. Afbeelding: Miep Philipsen

Broekhuizen -

In samenwerking met Staatsbosbeheer, VNeL en de Peelrunners wordt zaterdag een natuurwerkdag gehouden in de Broekhuizense Pastoorswei. Er wordt gewerkt van 9.30 tot 13.00 uur. Bijeenkomst is op de parkeerplaats of berm Horsterdijk.

Door middel van handzagen, het uittrekken van kleine boompjes en takken op rillen stapelen, krijgt het landschap in Pastoorswei een onderhoudsbeurt. Met de opruiming wordt ruimte gemaakt voor heide en instandhouding van zeldzame flora en fauna. Iedereen kan hieraan deelnemen. De activiteiten op de Pastoorswei zijn de afgelopen jaren goed ontvangen door de deelnemers en daarom zullen ook dit jaar op deze locatie de activiteiten in het begrazingsgebied plaatsvinden. De Pastoorswei is een afwisselend natuurgebied dat bestaat uit droge en natte heide, enkele vennen, heischraalgraslanden, stuifduinrelicten en kleine percelen met loof- en naaldbos. Ook komen in het gebied zeldzame soorten paddenstoelen, heide- en venplanten voor. Ook de fauna met onder andere Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Das - en zijn burchten -, Heikikker en Levendbarende hagedis en verschillende zeldzame insectensoorten (waaronder Blauwvleugelsprinkaan, Veldkrekel, Kleine ijsvogelvlinder, Bruin blauwtje) is goed vertegenwoordigd. De Pastoorswei is één van de weinige gebieden in Nederland waar de bedreigde Bruine eikenpage wordt aangetroffen. Een probleem voor een groot aantal van de hiervoor genoemde zeldzame en bedreigde soorten vormt het plaatselijk dichtgroeien van de heide en het heischraalgrasland door opslag van berk en grove den. Het is van belang dat de verschillende heidegebieden met elkaar in verbinding staan. Met de natuurwerkdag proberen de organisaties onder andere een corridor te realiseren tussen een aantal heideterreinen. www.natuurwerkdag.nl

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen