Eijsden-Margraten trekt geld uit voor erfgoed

© Mitchell Giebels

Naast de landelijke subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) verstrekt ook de gemeente Eijsden-Margraten subsidie op onderhoudswerkzaamheden aan rijksmonumenten en beeldbepalende panden of objecten. De bijdrage kan oplopen tot 10 procent van de totale projectkosten.

Jeroen Janssen

Pandeigenaren met onderhoudsplannen voor klein erfgoed, zoals putten, kapellen en muren kunnen bij de gemeente informeren naar de subsidiemogelijkheden. In veel gevallen worden de materiaalkosten vergoed. De gemeente kan ook archeologische initiatieven subsidiëren. Zo kon vorig jaar in Bemelen door de lokale heemkundevereniging worden gezocht naar de restanten van kasteel Beusdael. Meer informatie via de gemeentelijke website onder subsidieverordening Cultureel Erfgoed Eijsden-Margraten.