Historisch Café graaft in verleden van grensdorp

Historische foto van de familie Vink aan de Pannenweg uit Siebengewald. © Siebengewalds Archief

Wat was er in 1919 gaande in de wereld, aan de grens en in het dorp Siebengewald, in de tijd van de grootouders van inwoners? Het antwoord op de deze vragen wordt gegeven in de tiende aflevering van het Historisch Café, dat het Siebengewalds Archief op zondag 17 november presenteert.

Jos Gröniger

In een lezing wordt teruggegaan naar de tijd van de opkomende industrie en grootschalige ontginning door inzet van machines. Wat zijn de gevolgen voor het dorp? Waar wordt gebouwd, wie komen er wonen? Ook deze komen aan bod. Leden van het Siebengewalds Archief constateerden dat er rond 1920 veel familiefoto’s gemaakt zijn. Gezinnen poseerden voor het huis of boerderij, indien beschikbaar met paard. In een fototentoonstelling is een selectie van het beeldmateriaal is te zien, naast krantenartikelen en bidprentjes uit die tijd. Het Historisch Café vindt vanaf 10.00 uur plaats in MFC De Klaproos in Siebengewald.

In het grensdorp wordt de gewerkt aan het derde deel van de boekenserie Historisch Siebengewald. Verwacht wordt dat het nieuwste deel in de loop van 2020 gereed is. Geïnteresseerden voor de eerste twee delen van het boek kunnen contact opnemen met archief@sevengewalt.nl of bellen met Hens Borkent, telefoon 0485-441497 of 06-30972805.