Via Jeugd: óók als je thuis meer hulp nodig hebt

© Via Jeugd Ambulant biedt deze begeleiding aan jongeren, jongvolwassenen en ouders

Sandra Groothausen is ambulant begeleider bij Via Jeugd Ambulant in Cadier en Keer. ‘Ik kom bij de gezinnen en jongeren thuis, op school of op het werk.’ Via Jeugd Ambulant biedt deze begeleiding aan jongeren, jongvolwassenen en ouders. Het kan ook gaan om jongeren die uitstromen uit de Justitiële Jeugdinrichting Via Het Keerpunt of de JeugdzorgPlusorganisaties Via Icarus en Via Almata.

Via Jeugd

Daarnaast biedt Via Jeugd in Cadier en Keer ambulante begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen die tussen wal en schip dreigen te vallen bijvoorbeeld omdat ze complexe begeleiding nodig hebben bij wonen, onderwijs, werk of dagbesteding. Dus ook jongeren en jongvolwassenen die niet in de JeugdzorgPlus zijn geplaatst, worden begeleid door ambulante medewerkers van Via Jeugd. Sandra: ‘Wij zijn er voor je als je meer hulp nodig hebt dan anderen je kunnen bieden. Het gaat dan om jongeren en jongvolwassenen die behoefte hebben aan onze specialistische zorg en begeleiding. De hulpvraag is echt heel divers. Dat loopt van een kind wat niet naar school gaat tot zelfstandigheidstraining en van opvoedingsondersteuning aan ouders tot het vergroten van de sociale (zelf)redzaamheid.’

Er is altijd weer een volgende dag met nieuwe kansen

VertrouwenSandra: 'Vaak worden wij ingeschakeld bij jongeren en gezinnen waar al veel hulpverlening binnen is geweest. Dat betekent dat je moet bouwen aan vertrouwen. Wanneer een jongere al heel veel hulpverleners heeft gezien in zijn leven en wij komen als de zoveelste binnen, dan is het vertrouwen in de hulpverlening vaak heel laag. Maar wij kunnen met al onze ervaring binnen de jeugdzorg veel bereiken. We zijn als ambulant begeleider de spil in het gezin, contactpersoon voor school of het werk en bovenal vertrouwenspersoon voor de jongere. Het belangrijkste vind ik echter dat wij niet opgeven, we staan naast de jongere, ook als het heel moeilijk wordt.’

we staan naast je, ook als het heel moeilijk wordt

Steuntje in de rugVia Jeugd Ambulant is ervan overtuigd dat het de meeste gezinnen lukt om zelf te zorgen voor een goed, gezond en veilig opgroei- en opvoedklimaat. Soms lukt dat helaas (tijdelijk) wat minder en is er behoefte aan ondersteuning bij problemen van jongeren of in het gezin, die de ouders belemmeren in hun ouderrol. In eerste instantie krijgen gezinnen hierbij vaak een ‘steuntje in de rug’ van de omgeving, zoals de vrijwilligers of professionals van school of de sportclub. Sandra: ‘Meestal is het daarmee opgelost. Is er meer nodig dan zetten we ervaren en gespecialiseerde ambulante medewerkers in. Heel veel staat of valt met het netwerk van de cliënt. Zij krijgen vaak een rol in het traject. Een buurvrouw, een zus of een collega die een oogje in het zeil houdt, meehelpt met de administratie of meegaat naar school bij een oudergesprek. Dat is van hele grote waarde om de jongere, jongvolwassene of ouder stappen te kunnen laten zetten naar verbetering van de situatie. Het lijken voor de buitenwereld soms kleine stapjes die je kunt zetten maar wanneer een ouder weer in zijn kracht komt te staan in zijn rol als opvoeder, wanneer een jeugdige weer voldoende zelfvertrouwen heeft opgebouwd, zodat hij/zij zelf stappen kan zetten richting zelfstandigheid, wanneer een jongere zonder netwerk weer deelneemt aan een sportclub en het lukt om een bijbaantje te behouden en wanneer een kind weer naar school gaat na lange tijd thuisblijven…dan hebben we heel veel bereikt.’