‘Herbezinning op vliegveld MAA onontkoombaar’

De gouverneur wordt omringd door de leden van de alliantie. © Annemiek Mommers

De Alliantie tegen Uitbreiding MAA heeft vrijdagochtend een petitie tegen vlieghinder overhandigd aan de Commissaris van de Koning en aan Provinciale Staten.

Peter Bruijns

De petitie is gesteund door 19.000 inwoners. Ze vragen om bescherming van hun gezondheid en het waarborgen van hun nachtrust. De alliantie dringt aan op een onafhankelijk uitgevoerde Maatschappelijke Kosten-baten Analyse, waarbij alle voor- en nadelen van het vliegveld - ook voor omwonenden - op een rijtje worden gezet.

© Annemiek Mommers

Nachtrust

Ondertekenaars vragen ook om een nachtrust van 8 uur en om een verbod op nachtvluchten tussen 23 en 7 uur zoals dat in de Luchtvaartwet staat. Verder wenst de alliantie een landingsverbod voor verouderde en vervuilende vrachtvliegtuigen en bescherming van Natura2000-gebieden, en een beperking van het aantal vliegbewegingen en de geluidsbelasting tot het niveau van begin 2017.

Privatisering mislukt

Aan het begin van het debat over de provinciale begroting sprak Frank Wormer namens de alliantie de Statenleden toe. „Vorige week heeft de exploitant van de luchthaven zijn concessie ingeleverd. Daarmee is in korte tijd de tweede privatisering mislukt. Dit maakt een fundamentele herbezinning onontkoombaar.”

© Annemiek Mommers

„De overlast en de uitstoot is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vlieglawaai verstoort onze stilte en jaagt de toeristen weg die komen voor de rust. De verwachting waarmee in 2014 besloten werd tot een impuls van weer 80 miljoen wordt niet waargemaakt. Als u twijfelt aan onze instrumenten, is een maatschappelijke kosten-batenanalyse een objectief instrument om alle voor- en nadelen in kaart te brengen. Neem ons serieus.”

Mondkapjes

Zijn verhaal werd vanaf een bomvolle publieke tribune ontvangen met een luid applaus van demonstranten met protestborden en mondkapjes op.